leftcenterrightdel
 Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Những thành tựu nổi bật của huyện Ea Súp được thể hiện rõ nét qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu các kế hoạch đề ra với giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 2.586 tỷ đồng, bằng 45% KH, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Nông, lâm, thủy sản đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ; Công nghiệp và xây dựng đạt 738 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ đạt 790 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt được 685 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,905 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng, huyện Ea Súp đã triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn 1, thị trấn Ea Súp và lắp đặt 03 cụm điện năng lượng mặt trời tại 03 chốt dân quân thường trực xã Ia Rvê, Ia Lốp và Cư Ckbang; Tổ chức rà soát điều chỉnh tổng thể quy hoạch nông thôn trên địa bàn các xã theo hướng dẫn của UBND tỉnh, sở ngành của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện chủ trương phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Kết quả, về thủy lợi, đảm bảo nước cho 85% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; về giao thông: tỷ lệ nhựa hoặc bê tông hóa đường tỉnh đạt 100%, đường huyện 88,56%, đường xã, liên xã 30%; tỷ lệ thôn, buôn có điện đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn đạt 98%. Các công trình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại, giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, mà còn tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng Kế hoạch sử dụng đất và thống kê đất đai được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành, đúng trình tự, công bằng, dân chủ và công khai.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa là tiền đề quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Chính vì vậy, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, huyện Ea Súp còn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Các hoạt động truyền thanh, truyền hình, thông tin, tuyên truyền cơ bản phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của nhân dân. Chất lượng GD&ĐT được cải thiện rõ nét; năm học 2020-2021 toàn ngành giáo dục có 191 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được đề nghị xem xét, công nhận; 17 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS, trong đó: 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 13 giải Khuyến khích.

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện được ngành Y tế triển khai thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Ban Chỉ đạo, UBND huyện tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế. Công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trên địa bàn huyện được tổ chức triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và đúng đối tượng theo quy định.

Công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách chăm lo đời sống cho các đối tượng Thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội luôn được giải quyết kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định. Chính sách lao động việc làm được chú trọng quan tâm, triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Số lao động được giải quyết việc làm trong 06 tháng đầu năm đạt 1.724 người, bằng 65% KH, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020; Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 19,5%, bằng 66% KH, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 06 tháng đầu năm 2021, công tác tổ chức bộ máy và biên chế, xây dựng chính quyền; thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ cương hành chính. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết liệt chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh biên giới được giữ vững.

Phát huy lợi thế và những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, trong những tháng còn lại của cuối năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ea Súp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, nhằm đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân tại vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk./.

 

 

Ngọc Thanh