Phiên họp Hội đồng Quản trị PVI lần thứ hai năm 2024

Thứ bảy, 08/06/2024 16:50
(ĐCSVN) - Ngày 7/6, tại trụ sở chính của HDI Global SE tại Hannover (Cộng Hòa Liên bang Đức), Công ty cổ phần PVI tổ chức phiên Hội đồng quản trị lần thứ 2 năm 2024 với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng Quản trị PVI, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát. Tại điểm cầu tại Hà Nội, Việt Nam có sự tham gia của các đại diện các Đơn vị thành viên và Trung tâm trực thuộc cùng các Ban chức năng có liên quan.
Hình ảnh tại HDI Global SE, Hannover, Đức 
Hình ảnh cuộc họp tại Trụ sở PVI, Hà Nội Việt Nam 

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ hai năm 2024, các thành viên HĐQT đã thảo luận và đưa ra các giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính. HĐQT đã trao đổi về công tác nhân sự tại PVI và các đơn vị thành viên bên cạnh việc cập nhật về công tác kiểm toán nội bộ, công tác tuân thủ và quản trị rủi ro cũng như nghe Ban điều hành báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình hành động phát triển bền vững của PVI trong 3 tháng đầu năm.

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả mà toàn hệ thống PVI đạt được trong 3 tháng đầu năm 2024 đồng thời thông qua ước thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng và cả năm 2024. Cụ thể, kết thúc quý I/2024, toàn hệ thống PVI hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất do HĐQT giao với tỷ lệ lần lượt là 137% và 143%. Doanh thu hợp nhất quý 1 đạt 6.478 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 37,2% kế hoạch năm. Mặc dù dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt nam không khả quan như kỳ vọng, nhưng toàn hệ thống PVI vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2024 do đại hội đồng cổ đông phê duyệt với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước thực hiện lần lượt là 117% và 109,8%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của PVI bao gồm kết quả hoạt động từ các công ty con, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động cốt lõi của PVI vẫn đảm bảo mức độ tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.192 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch 3T, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 360 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, do PVI luôn có những cải tiến và lối đi riêng về dịch vụ, giải pháp quản trị và phương thức phân phối sản phẩm mặc dù thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức độ gia tăng về chi phí bồi thường và cạnh tranh giá phí trong nước cũng như quốc tế từ tập đoàn HDI V.a.G.

 Ông Nguyễn Xuân Hòa – PCT TT HĐQT/TGĐ PVI tham dự cuộc họp tại điểm cầu Trụ sở PVI

Ngày 29/03/2024, Bảo hiểm PVI đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng tại công văn số 63/GPĐC23/KDBH, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Trong lĩnh vực tái bảo hiểm: Hoạt động thu xếp tái bảo hiểm của PVI cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024 bằng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả với Doanh thu tái bảo hiểm đạt 1.870 tỷ đồng, hoàn thành 233% kế hoạch quý 1/2024 và tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường tài chính đầu năm 2024 ghi nhận sụt giảm đáng kể về lãi suất tiền gửi và khan hiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, với cơ cấu danh mục đầu tư đã được điều chỉnh linh hoạt từ đầu năm 2023 nên PVI đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất ưu thế, đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận hoạt động đầu tư cho cả năm 2024. Hoạt động đầu tư hợp nhất mang lại lợi nhuận gộp 218 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác quản trị, PVI sẽ thực hiện, nâng cao công tác quản lý, giám sát tuân thủ, quản trị minh bạch, tăng cường công tác quản trị rủi ro hệ thống. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn và tăng trưởng bền vững, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam về hiệu quả nghiệp vụ./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực