Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lâm Hồ Sỹ, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện khá tốt, trở thành nền nếp thường xuyên; duy trì tốt, có chất lượng buổi sinh hoạt học tập và làm theo Bác hằng tháng, việc tổ chức sinh hoạt được chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể; có liên hệ kiểm điểm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo từng nội dung sinh hoạt và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thông qua sinh hoạt học tập định kỳ hằng tháng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm túc hoạt động chào cờ hằng tháng, hằng tuần; tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
tại buổi lễ chào cờ. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Đáng chú ý, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả như: Mô hình “ba cần, ba nên và ba không” (Ba cần: cần gần dân và sát cơ sở; cần học hỏi, lắng nghe ý kiến của dân; cần vận động nhân dân cùng lo và cùng làm. Ba nên: nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ dân; nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót; nên cảm ơn khi dân góp ý, phê bình. Ba không là: không gây phiền hà với dân; không thờ ơ thiếu trách nhiệm công việc với dân; không nhận hối lộ, sách nhiễu, tham nhũng với dân); “3 xin” (xin chào, xin hỏi, xin cám ơn); “Quy định xin lỗi dân khi làm sai”; “Vận động nhân dân treo ảnh Bác”; câu lạc bộ “Uống nước nhớ nguồn một ngàn”, số tiền đóng góp dùng để xây dựng, sửa chữa mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, sửa chữa nâng cấp nhà bia liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa, cúng giỗ Mẹ Việt Nam anh hùng, mua tủ thờ tặng cho gia đình chính sách nghèo; câu lạc bộ “Tấm lòng nhân đạo, hạt gạo nghĩa tình”, nhằm chăm lo, giúp đỡ cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, neo đơn; “tấm áo nghĩa tình”, “Nhịn một phần tiền ăn sáng và một phần tiền chi tiêu của bản thân lấy tiền mua nước lọc, tập viết, quần áo cho học sinh”; “Giờ làm việc thứ 9”; “Xây dựng quy chế văn hóa công sở và đạo đức cán bộ thuế”; “Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu mua bán trong phạm vi cho phép; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trong giao tiếp, ứng xử phải văn minh, lịch thiệp, có văn hóa”; “Vận động nhân dân xây dựng vọng gác an ninh trật tự, camera an ninh”; “Mỗi tháng có 1 ngày làm công tác xã hội”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội... Đặc biệt, gia đình ông Huỳnh Văn Hiếu, ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai đã tự nguyện hiến 7.000 m2 đất để xây dựng trường học và thiết chế văn hóa xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề học tập Bác hằng năm; các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc, tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt học tập định kỳ hằng tháng, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sân khấu hóa các tác phẩm đoạt giải về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duy trì việc chào cờ hằng tháng và tổ chức các đợt tuyên dương tại Quảng trường Hùng Vương cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lâm Hồ Sỹ cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác định kỳ hằng tháng ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, có biểu hiện lối mòn; một số nơi chưa gắn nội dung sinh hoạt học tập với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị từng lúc, từng nơi còn thiếu thường xuyên, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức…

Đẩy mạnh tuyên truyền, làm theo gương Bác

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu Lâm Hồ Sỹ cho biết trong thời gian tới, Bạc Liêu sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu sắc hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, xem việc học tập gương Bác là tự giác và học tập suốt đời. Coi trọng nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt cần đẩy mạnh việc làm theo; mỗi tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thật cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế ở cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá việc đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký cam kết và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hằng năm; coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công khai, phổ biến kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu bằng những hình thức thích hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện.

Một trong những giải pháp cần chú trọng trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung học tập và làm theo Bác; quan tâm tuyên truyền những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả và những tấm gương của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Vy Thảo