Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được triển khai từ năm 2020 từ các trường mầm non đến THPT
(ảnh minh họa: Tường Vy)

Theo đó, dự án sẽ được triển khai ở hệ thống các trường mầm non đến trung học phổ thông tại các địa phương trong tỉnh, với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó, hơn 45 tỷ đồng dành để mua sắm hơn 1.100 bộ máy tính, thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy ở các cấp mầm non đến trung học phổ thông.

Dự án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và trong công tác đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, từng bước tin học hóa tất cả các quy trình quản lý trong ngành giáo dục, giúp việc tiếp nhận và cung cấp thông tin giáo dục cho xã hội tốt hơn. Dự án góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông của hệ thống trường, lớp học, đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo tin học trực tuyến, rèn luyện kỹ năng thực hành của học sinh, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến ngành giáo dục.

Ngoài ra, Dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện phổ cập tin học cho học sinh ở các cấp học; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên trong công tác giảng dạy, thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo..../.

Tường Vy