Gần dân, giúp dân

 
Thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương đã có nhiều bước đột phá trong cải cách hành chính 

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày thứ bảy của tuần đầu tháng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An chọn một khu phố để tổ chức mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ sở vào ngày thứ Bảy”. Mô hình nhằm tạo điều kiện để người dân có thể giải quyết giấy tờ ngoài giờ hành chính; đồng thời cũng là dịp để người dân được trao đổi, giải đáp những thắc mắc về TTHC, quyền lợi, nghĩa vụ công dân, giúp nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tại địa phương.

Không chỉ “gần dân, sát dân và giúp dân” thông qua mô hình “Giải quyết TTHC tại cơ sở vào ngày thứ Bảy”, thời gian qua, phường Bình Thắng cũng thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” thực hiện các loại thư chúc mừng, cảm ơn và xin lỗi, tạo sự đồng thuận và hài lòng cho các tổ chức, công dân.

Việc thực hiện các mô hình, TTHC của người dân và doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đã nhận được sự đánh giá cao từ phía người dân, doanh nghiệp; đồng thời thể hiện tinh thần gương mẫu, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp với nhân dân, để lắng nghe ý kiến của nhân dân về những vấn đề mà người dân quan tâm đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” được Đảng ủy phường Vĩnh Phú, xã Thuận An triển khai một cách hiệu quả đã giúp cụ thể lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, còn được rất nhiều chi, Đảng bộ trên địa bàn xã Thuận An áp dụng với nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với chức trách nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Điển hình như mô hình “Cán bộ, công chức gần dân” hay “Cán bộ, lãnh đạo tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngành y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”… Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Lê Hữu Phước cho biết: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vượt qua những khó khăn, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đã chú trọng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

 
Từ việc học và làm theo Bác tại Bình Dương đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương và nhân rộng 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám sát cơ sở, đồng thời chú trọng đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện, Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 14 đảng bộ trực thuộc với 591 chi, đảng bộ cơ sở. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 2.172 chi bộ, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 47.118 đảng viên. Thời gian qua, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới theo hướng sâu sát, nắm chắc tình hình để đề ra các chủ trương đúng và trúng, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục xây dựng Bình Dương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức như Lời dạy của Bác, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh kịp thời, hiệu quả. Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ cũng luôn được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 06 khóa X, Chỉ thị số 03 khóa XI, Chỉ thị số 05 khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thông qua việc thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý những tiêu cực, sai phạm của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyền biến rõ nét; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên. Qua đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được các cấp ủy thực hiện công khai, dân chủ. Cán bộ chủ chốt đương chức và dự nguồn của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố hầu hết đều có trình độ đại học chuyên môn và trình độ cử nhân, cao cấp chính trị. Cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn hầu hết có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, công tác giám sát của Quốc hội và HĐND. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế giám sát trong Đảng; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới có sai phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, những vấn đề phức tạp, nổi cộm, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình... Qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Cùng với đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng, nhất là công tác dân vận của chính quyền, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Song song với đó, quán triệt sâu sắc Lời căn dặn của Người: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm tới công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển đảng...; tăng cường bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và tập hợp đoàn kết thanh niên; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã thường xuyên làm tốt việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên ưu tú vào Đảng; mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Lê Hữu Phước: Sau 50 năm thực hiện theo Di chúc của Bác, từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trên nhiều mặt, Bình Dương đã trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng; dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở…/.

 

Hoàng Mẫn