leftcenterrightdel

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi chúc mừng các nhân sự mới
của tỉnh tại phiên họp ngày 23/3. Ảnh: CP

Cụ thể, tại Quyết định số 445/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước.

Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Huỳnh Thị Hằng để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp thứ XI (bất thường), nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Phước đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước./.

VT