Ngày 12/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30-11-2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế một số sở, ngành.

Tại buổi làm việc,  đại diện Sở Nội vụ cho biết, ngày 14-9-2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tinh giản biên chế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu biên chế tinh giản trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đến năm 2021 dự kiến là 3.585 biên chế, đạt 10,79%.

Toàn cảnh buổi giám sát. (Ảnh: HV)

Được biết, từ năm 2015 đến năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 2.588 trường hợp.

Theo lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được các sở , ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng định hướng, đúng yêu cầu đặt ra; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vẫn còn có những khó khăn, hạn chế khi thực hiện đối với đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp xã; các địa phương sẽ thiếu hụt nhân sự khi thực hiện giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng đối với công chức đang hợp đồng; hồ sơ, trình tự, thủ tục để giải quyết các chế độ, chính sách còn gặp nhiều khó khăn…

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có giải pháp tháo gỡ./.

MP