Nắm bắt dư luận, giải quyết bức xúc trong nhân dân

Theo đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội (DLXH), giải quyết bức xúc của nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, đồng thời đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/ TU về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiên cứu dư luận xã hội”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác tuyên giáo và việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn. (Ảnh: Báo An Giang)

Tỉnh ủy An Giang cũng đã xây dựng Đề án về “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang”. Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác xây dựng, triển khai và tổ chức hoạt động của bộ phận nắm bắt DLXH các cấp từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chất lượng các báo cáo dư luận xã hội được nâng lên, góp phần giúp ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy.

Khi việc nắm DLXH tuy đã làm tốt, nhưng việc giải quyết vấn đề DLXH đặt ra chưa được các địa phương, đơn vị chú trọng. Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã thiết lập cơ chế phản hồi, giải quyết những vấn đề DLXH bức xúc, phản ánh. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của DLXH ở các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn yêu cầu địa phương, đơn vị, cơ quan liên quan xem xét, xác minh và trả lời hướng xử lý cho dư luận biết. Hằng tuần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổng hợp những vấn đề báo chí phản ánh; những vấn đề dư luận đặt ra gửi đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 35; Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia 35... gửi định kỳ vào sáng thứ hai đầu tuần. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, xác minh, giải quyết và có phản hồi chính thức các vấn đề dư luận đặt ra liên quan tới từng địa phương, đơn vị. Đến nay, cơ chế này hoạt động rất hiệu quả; được dư luận nội bộ và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có trên 250 nội dung, sự việc phản ánh của dư luận xã hội trong toàn tỉnh; mỗi tháng có trên 10 địa phương, đơn vị tiếp nhận, phản hồi và báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề mà dư luận phản ánh có liên quan.

Để công tác nắm bắt DLXH được nhanh chóng, kịp thời hơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành rà soát, củng cố lực lượng Cộng tác viên DLXH; chất lượng và tính đại diện chú trọng hơn vào các ngành, các địa phương, đơn vị trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm. Xây dựng Group (nhóm) trên phần mềm ứng dụng Zalo, thành phần gồm: cộng tác viên DLXH, trưởng, phó các ban tuyên giáo các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gần 50 đồng chí)... giúp nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình DLXH kịp thời (24/24h).

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bên cạnh việc triển khai ký Chương trình phối hợp với UBND tỉnh; còn chủ động xây dựng Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; hằng tuần, hằng tháng, trên cơ sở báo cáo các vấn đề DLXH đặt ra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời đối với từng vụ việc cụ thể. Phối hợp UBND tỉnh, thành lập Tổ cung cấp thông tin cho báo chí, phục vụ các buổi họp báo định kỳ do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm người phát ngôn của Ban Thường vụ, để phụ trách tham mưu giải quyết, phát ngôn những vấn đề liên quan với báo chí khi thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng đã phối hợp biên soạn các bài viết, đăng trên chuyên mục “sự thật”; “hiểu đúng”; “sinh hoạt tư tưởng”; “bảo vệ nền tảng...” trên Báo An Giang; Đài PT-TH An Giang; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; và các trang thông tin điện tử các cơ quan ban ngành tỉnh, huyện nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Định kỳ hàng quý tiến hành điều tra xã hội học; hỗ trợ nhiều cuộc điều tra, khảo sát cho các ban, ngành, địa phương và cho Ban Tuyên giáo Trung ương. Các kết quả điều tra xã hội học đã góp phần tham mưu, phục vụ tốt cho việc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, ban, ngành các cấp, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Chính từ những mô hình, cách làm hiệu quả trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặc dù An Giang là một tỉnh biên giới, dân tộc, tôn giáo khá phức tạp; tuy nhiên những vấn đề bức xúc trên địa bàn khi mới manh nha, đã nhanh chóng được phát hiện và giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý cùng cấp trên địa bàn

Cùng mục tiêu như An Giang, tỉnh Cà Mau đã có cách làm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên địa bàn để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau được quan tâm thực hiện tốt, đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Qua triển khai, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được nâng lên, thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội. Hằng năm, ban tuyên giáo các cấp tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của UBND cùng cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; có kế hoạch cụ thể từng thời điểm giúp cấp ủy tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn để thực hiện tôt các nhiệm vụ có liên quan. Ban Tuyên giáo cấp huyện, cấp xã cũng tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Ban Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chủ động, kịp thời rà soát, nắm chặt tình hình những vụ việc phức tạp nổi lên, nhất là vấn đề có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, vụ việc có tính nhạy cảm, khiếu kiện đông người để tham mưu cấp ủy kịp thời giải quyết không để lây lan, kéo dài, kẻ xấu lợi dụng chông phá, hình thành điểm nóng. Các vụ việc xảy ra chủ yếu là khiếu kiện của người dân về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng (trên 300 vụ), xảy ra 03 vụ công nhân đình công phản đối doanh nghiệp chậm chi trả tiền lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Quá trình tiếp xúc với các đoàn đông người, ban tuyên giáo chủ động phối hợp các cơ quan nhà nước cùng cấp vận động tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích, phổ biến các văn bản liên quan để người dân hiểu, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. (Ảnh minh họa: HH)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh và ngành chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài xây dựng và thực hiện trên 2.800 lượt chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, hộp thư truyền hình để tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, kịp thời giải đáp những thắc mắc người dân đặt ra, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng chính quyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp của cán bộ trong tiếp xúc và giải quyết những vấn đề người dân đặt ra. Duy trì họp giao ban báo chí hàng tháng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Kịp thời cung cấp và định hướng thông tin chính thống tình hình trong nước, trong tỉnh cho báo chí, đồng thời kiến nghị các ngành, các địa phương chấn chỉnh những vấn đề báo chí phản ánh, đính chính đối với những nội dung mà báo chí thông tin chưa chính xác, góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kế hoạch triển khai, thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân trước khi triển khai thực hiện để Ban Tuyên giáo định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận xã hội như các dự án về nhà ở, đường giao thông, công trình thủy lợi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy thông qua các cuộc họp giao ban tuần 4 thường trực; các cuộc hội nghị định kỳ và các hội nghị có liên quan giữa các cơ quan phối hợp đều có đại diện lãnh đạo các bên tham dự như phiên họp thường kỳ của ủy ban nhân dân tỉnh (tháng, quý, năm), hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Theo đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, thông qua nhiều kênh khác nhau, Ủy ban nhân dân các cấp đã lắng nghe ý kiến của người dân, qua đó đôn đốc các ngành chức năng giải quyết kịp thời, đúng quy định những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đặt ra. Từ đó, năm 2019 các vụ việc bức xúc, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh giảm 1/3 so với các năm trước đây./.

Hiền Nguyễn