Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ

Thứ tư, 25/09/2019 14:17
(ĐCSVN) - Để thúc đẩy công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ vào tháng 1-1944.

Hội nghị được tổ chức tại làng Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Hạ Bá Cang, Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Trân, Ngô Thế Sơn, Lưu Đức Hiếu... Đồng chí Hạ Bá Cang, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm sự phát triển của các đoàn thể Cứu quốc; việc tổ chức các Đội tự vệ vũ trang, việc xây dựng các căn cứ quân sự ở những nơi có tổ chức Đảng vững, quần chúng giác ngộ.

Hội nghị đề ra các biện pháp phát triển công tác công vận, binh vận; đặt vấn đề đẩy mạnh quân sự hoá các đoàn thể quần chúng, trước hết là các Đội tự vệ. Hội nghị cũng chủ trương tiếp tục mở các lớp huấn luyện quân sự cho các Xứ uỷ viên, Tỉnh uỷ viên, Thành uỷ viên để tổ chức huấn luyện quân sự trong các địa phương.

Tiếp sau Hội nghị của Xứ ủy Bắc Kỳ (tháng 11-1943), Hội nghị Quân chính Bắc Kỳ lần này đã cụ thể hoá hơn nữa công tác xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang làm nòng cốt thúc đẩy phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ đi tới.

---------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.848-849, NXB 

 

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực