Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, nhưng toàn Ban đã cố gắng, nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 19 văn bản hướng dẫn, 43 kế hoạch, 11 tài liệu về tuyên truyền; 540 Quyết định; 1035 công văn; 25 tờ trình; 59 báo cáo; góp ý, cho ý kiến 126 văn bản; 70 thông báo; 07 bản tin Thông báo nội bộ; phát hành 06 ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo. Đã tổ chức 10 hội nghị; 03 buổi tọa đàm; 02 triển lãm; 05 cuộc điều tra dư luận xã hội…

Đặc biệt, 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tích cực tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao: Tham gia, tham mưu góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 09/3/2021 “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chủ động tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng đề án, tham mưu Bộ Chính trị ban hành kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và ban hành hướng dẫn và tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về những kết quả 6 tháng đầu năm.

6 tháng qua, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương còn tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục chính trị, góp phần đổi mới căn bản, nội dung, chương trình phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị ban hành Hướng dẫn số 05- HD/BTCTTW thực hiện Quy định số 208- QĐ/TW, ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ  chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; chỉ đạo tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021; Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo các ban, bộ, ngành địa phương đấu tranh, bóc gỡ, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước….

Ban Tuyên giáo Trung ương không chỉ chỉ đạo thông tin, định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh kịp thời chính xác mà còn xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, tài liệu đề cương tuyên truyền; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng. Công tác tuyên truyền và báo cáo viên tiếp tục được quan tâm, bảo đảm chất lượng, có nội dung trọng tâm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng. Tăng cường định hướng, khuyến khích các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm viết về đất nước, con người Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cũng như tham gia đấu tranh, chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực này. Chú trọng hướng dẫn, định hướng lối sống, nếp sống văn hóa, nâng cao năng lực thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân văn, tạo bản lĩnh và sức đề kháng trong chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước; tích cực triển khai có hiệu quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền, công tác nhân quyền và hợp tác quốc tế; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tham mưu các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; giáo dục, đào tạo và các vấn đề xã hội…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã bày tỏ sự thống nhất với các nội dung đã nêu trong Báo cáo đồng thời bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, các đại biểu cũng thông tin và phân tích sâu thêm về tình hình trong nước và quốc tế tác động đến công tác tuyên giáo; đề xuất những kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện những vấn đề trọng tâm trong công tác 6 tháng cuối năm…

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Tuyên giáo trung ương. 

Chủ động, sáng tạo, vượt khó hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban. Đồng chí cũng khẳng định: 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo trung ương đã triển khai một khối lượng lớn công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có những việc lớn và khó, được hệ thống chính trị và dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Từ nay tới cuối năm chỉ còn hơn 5 tháng, để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, công nhân viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc triển khai thực hiện, đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền về tổ chức thực hiện kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước. Thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, quản lý báo chí; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm của một số cơ quan báo chí. Chủ động, tích cực tham gia, thể hiện rõ vai trò của Ban trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội, các luận điệu xuyên tạc, chống phá để đề xuất  các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ này.

Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 35, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp, tổ chức lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, phản bác các luận điệu xấu độc, quan điểm sai trái, nhất là thời điểm diễn ra kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, một số ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước...6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban. Khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp của Ban với các ban, bộ, ngành theo Quy định số 238-QĐ/TW. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy định của Ban. Tăng cường cải cách hành chính, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong Ban; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế đã ban hành.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm này, đồng chí đề nghị các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, đơn vị phối hợp rõ ràng…. Trong đó các cục, vụ, đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, điều tra của Ban năm 2021 và các đề án sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Chủ động, sáng tạo đề ra những cách làm mới, phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, không lấy lý do vì dịch COVID để không làm hoặc chậm trễ…./.

Tin, ảnh: TT