Bế mạc lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Thứ sáu, 05/08/2022 21:16
(ĐCSVN) – Hội nghị truyền đạt những yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nghệ nghiệp cho 275 cán bộ tuyên giáo, cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ, Hội Văn học, nghệ thuật của 30 tỉnh, thành phía Bắc và một số tỉnh miền Trung.

Ngày 5/8, tại tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định: Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ được củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước - nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2022 và định hướng, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; vấn đề tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm quyền tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; nắm bắt thông tin về tình hình văn xuôi, âm nhạc trên không gian mạng hiện nay...

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Thế Kỷ trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Trên cơ sở đó, trao đổi kinh nghiệm xử lý một số vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị.

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, làm lành mạnh đời sống văn hóa-văn nghệ của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên đã truyền đạt những yêu cầu cần thiết, sát với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị giai đoạn tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ phát triển văn hóa được nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; sát với thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nghệ nghiệp, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó giúp đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa -văn nghệ nắm bắt sát, đúng tình hình thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đi thực tế một số di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Kết thúc Hội nghị, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cũng đã trao chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các đại biểu tham gia./.

 

HN (t/h)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực