Mô hình "Tủ sách dòng họ" do anh Nguyễn Quang Thạch sáng lập, với sự ủng hộ của nhiều nhà văn Việt Nam đã hoạt động tích cực trong hai năm qua.

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chính thức "hoan nghênh và đồng ý để ông Nguyễn Quang Thạch nghiên cứu, thiết kế, xây dựng thí điểm và chuẩn hóa mô hình "Tủ sách dòng họ" ở vùng nông thôn Việt Nam". Tới đây, với sự ủng hộ nói trên của Bộ, "Tủ sách dòng họ" sẽ xây dựng thí điểm và chuẩn hóa mô hình tại 3 xã Đồng Tiến, An Dục và An Vũ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Kinh phí thực hiện từ tiền thưởng trong cuộc thi Hỗ trợ doanh nhân xã hội năm 2009 dành cho tủ sách của Nguyễn Quang Thạch (Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng tổ chức).

Hiện tại, mô hình tủ sách vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp nhiều mặt của các nhà văn, nhà báo và nhiều đối tượng khác trong xã hội./.