Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên: 20 năm hình thành và phát triển

Thứ bảy, 03/12/2022 14:31
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền bá, nghiên cứu lý luận, đưa chủ đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn tặng Bằng khen cho Cơ quan Thường trực tại miền Trung- Tây Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tạp chí, giai đoạn 2013-2022. 

Sáng 03/12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cơ quan Thường trực tại miền Trung- Tây Nguyên. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dự và chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan xây dựng Đảng của Trung ương tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các tỉnh uỷ, thành uỷ Khu vực miền Trung- Tây Nguyên; lãnh đạo và đội ngũ những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cộng tác viên thuộc các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học tại miền Trung- Tây Nguyên; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động tại Đà Nẵng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên qua các thời kỳ cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các vụ, đơn vị thuộc Tạp chí Cộng sản…

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết:  Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên thành lập cách đây 20 năm với tiền thân là Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 249-QĐ/TCCS, ngày 20/12/2002 của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đến ngày 27/11/2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 108-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản. Theo đó, Ban Thường trú miền Trung và Tây Nguyên được đổi tên thành Cơ quan Thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên cho đến ngày nay.

“Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền bá, nghiên cứu lý luận, đưa chủ đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Cơ quan có chức năng, nhiệm vụ đại diện Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu khoa học.” PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
  PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi Lễ.

Theo PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên từ khi thành lập đến nay đã trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Thời điểm ban đầu khi mới thành lập, nhân sự của Cơ quan chỉ 2 người, cơ sở vật chất, nguồn lực hạn chế, phụ trách địa bàn rộng lớn với nhiều nét đặc thù. Đến nay, hoạt động của Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên dần đi vào nền nếp, ổn định, đóng góp ngày càng lớn hơn vào nhiệm vụ chính trị chung của Tạp chí Cộng sản. Trong những kết quả đã đạt được của Cơ quan, nổi bật là các bài viết, hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học đã góp phần truyền bá lý luận, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và một bộ phận người dân; đồng thời phản ánh thực tiễn, những kết quả, thành tựu và cả những khó khăn, hạn chế, thách thức đặt ra đối với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hệ thống các bài viết này đã trở thành một dữ liệu, nguồn thông tin hết sức quan trọng để các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương tham khảo cho quá trình hoạch định chủ trương, chính sách nói chung, đối với các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Cạnh đó, việc nắm bắt, bám sát địa bàn của Cơ quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đặc biệt là đã nắm bắt và phát hiện nhiều vấn đề mới, vấn đề lớn, những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình phát triển ở các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời, kịp thời tuyên truyền những cách làm hay, mô hình mới, tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần cổ vũ, khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm vươn lên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương. Qua đó, nhiều vấn đề mới, cấp bách, nóng bỏng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị ở các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên đã được phản ánh một cách nhanh chóng, đầy đủ, sinh động, mang hơi thở cuộc sống trên tạp chí của Đảng.

Đến nay, Cơ quan đã bước đầu tận dụng, khai thác và phát huy, mở rộng được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu vào công tác viết bài nghiên cứu lý luận. Nhiều bài viết của các nhà khoa học trên địa bàn có chất lượng tốt, phản ánh nhiều vấn đề mới, thực tiễn đặt ra ở các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài ra, với chức năng đại diện Bộ Biên tập ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên đã tích cực, chủ động liên hệ, kết nối, phối hợp có hiệu quả với một số tỉnh, thành ủy, sở, ngành trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; qua đó góp phần mở rộng, lan tỏa, tăng cường vị thế, uy tín, ảnh hưởng của cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Trọng Lâm yêu cầu Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết của Trung ương, định hướng của Ban Biên tập trong công tác tuyên truyền, nhanh nhạy, kịp thời phát hiện, nắm bắt, phản ánh đầy đủ, sâu sắc các vấn đề từ thực tiễn đặt ra để kịp thời đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

Đồng thời, tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, tìm tòi những giải pháp, phương thức nhằm huy động, phát huy trí tuệ, tâm huyết của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia để tham gia vào các công việc chung của Tạp chí Cộng sản, góp phần phân tích, luận giải, đề xuất giải pháp sát hợp làm cơ sở hoạch định đường lối, chính sách phát triển các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Tăng cường kết nối, phối hợp với các tỉnh, thành ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các trường đại học, viện nghiên cứu để tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị, đồng thời là cánh tay nối dài lan tỏa hình ảnh, vị thế của Tạp chí Cộng sản trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

“Nhiệm vụ phía trước của Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên là hết sức to lớn, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đầy sức trẻ của các cán bộ trẻ, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban Biên tập, sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các tỉnh, thành ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản tin tưởng Cơ quan Thường trực miền Trung- Tây Nguyên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của tất cả chúng ta”, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm bày tỏ.

Tại buổi Lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao tặng Bằng khen Cơ quan Thường trực tại miền Trung- Tây Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2013-2022.

Được biết, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên hiện có 06 nhân sự, trong đó có 01 PGS. TS, 01 Tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 02 thạc sĩ và gần 100 cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà quản lý công tác tại các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng và các tỉnh, thành tại miền Trung- Tây Nguyên./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực