Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, TP; các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Theo văn bản thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV.

leftcenterrightdel
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên.

Để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQCP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, rập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Trước đó, khi thực hiện việc hỗ trợ cho nghệ sĩ khó khăn vì COVID-19, có một số nghệ sĩ nổi tiếng, không gặp khó khăn nhưng vẫn nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, nhiều đối tượng nghệ sĩ khác có thu nhập, hoàn cảnh khó khăn hơn lại nằm ngoài chính sách. Lý do của hiện tượng trên được cho là việc triển khai chính sách hỗ trợ một cách máy móc, chưa sát với hoàn cảnh thực tế của nghệ sĩ…/.

Tin, ảnh: H.Lê