Giá trị lý luận và thực tiễn trong cuốn sách về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư

Thứ năm, 13/06/2024 15:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Điểm cốt lõi, đột phá trong tư duy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng là tư tưởng bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình.
 Các đồng chí chủ trì tọa đàm.

Sáng 12/6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm: “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Các đồng chí: Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; TS. Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV; Đại tá Phạm Văn Khiêm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm khoa học nhằm khẳng định, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Tọa đàm là diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy, sỹ quan, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Phát biểu Đề dẫn tọa đàm, TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV cho biết: Tháng 5/2023, Nhà xuất bản CTQG ST đã ra mắt quyển sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kì mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tập hợp 39 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, bài trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, từ năm 2008 đến thời gian gần đây về đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Sách có dung lượng 444 trang, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới (21 bài). Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống (18 bài). Phần thứ ba là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuy các bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được thực hiện ở những thời điểm khác nhau trong gần 15 năm, cuốn sách như một công trình hoàn chỉnh, lôgic, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nếu Phần thứ nhất của sách là quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo chung đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phần thứ hai của sách là quan điểm chỉ đạo cụ thể và cả tình cảm, niềm tin của đồng chí Tổng Bí thư đối với các lực lượng quân đội, từ Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội biên phòng, Tình báo quốc phòng đến Học viện Quốc phòng, Học viện Quân y, Hội Cựu chiến binh… 

 Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Ban Tổ chức Tọa đàm nhận được 24 bài viết của các tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương trong tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo các địa phương trong tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Liên đoàn lao động, Trường Cao đẳng Vĩnh Long, Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại thành phố Cần Thơ, trường Chính trị Phạm Hùng và Học viện Chính trị khu vực IV.

Các bài viết tập trung vào 3 nội dung chính: một, những nội dung cơ bản của cuốn sách của Tổng Bí thư; hai, giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách; ba, giải pháp vận dụng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư vào việc xây dựng quân đội hiện nay.

Đại tá Nguyễn Hữu Thạc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Cuốn sách của Tổng Bí thư đề cập đến nhiều vấn đề mới, quan trọng, cấp thiết, phản ánh tư duy sáng tạo mang tầm chiến lược; trong đó nội dung Đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đã chứng minh tính đúng đắn về bản chất chất quân đội, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và mang tầm tư duy chiến lược cần được quán triệt, nhận thức và giữ gìn, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng thời kỳ mới. Thực tiễn đã khẳng định, trong tiến trình đổi mới từ Đại hội VI đến Đại hội XIII, Đảng đều xác định chủ trương giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thực sự là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tổng Bí thư đối với Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cẩm nang cho công tác xây dựng quân đội, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Từ việc trao đổi, thảo luận xoay quanh các nội dung của cuốn sách, các đại biểu đều cho rằng, cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, như một quyển cẩm nang cho công tác xây dựng quân đội, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Nhiều đại biểu khẳng định, việc Đảng uỷ Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức toạ đàm khoa học về cuốn sách là rất kịp thời và rất có ý nghĩa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long, trong đó có việc thực hiện mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định. Để thực hiện mục tiêu này, việc thực tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trên tất cả các mặt của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long là rất quan trọng.

 Các đại biểu tham luận tại tọa đàm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh có bước phát triển vượt bậc, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên, làm tốt chức năng phối hợp hiệp đồng với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; tiềm lực Quốc phòng trong khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, nhất là đường lối, chủ trương về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, nội dung, chương trình hằng năm, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; tiếp nhận và giải quyết quân nhân xuất ngũ, tổ chức đăng ký ngạch dự bị thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác xây dựng, quản lý quân nhân dự bị động viên, dân quân tự vệ được thực hiện đúng pháp luật, nâng cao chất lượng chính trị và khả năng hoạt động của từng đối tượng.

Các đại biểu nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát huy tốt vai trò nền quốc phòng toàn dân, là phát huy sức mạnh tổng hợp được xây dựng từ nền tảng chính trị, tinh thần, trí tuệ, sức lực người dân Việt Nam...

TS Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban TG Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu kết luận toạ đàm  

Phát biểu kết luận tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần phải tiếp tục tuyên truyền quảng bá sâu rộng các tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao nhận thức hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực