leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: Báo Tổ quốc)

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bắc Lãm, với nội dung: tôn tạo nhà khách - nhà Ni, Tả hành lang, nhà soạn lễ, nhà bếp - nhà ăn, ao chùa, am hóa vàng, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phòng cháy, chữa cháy di tích.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Đối với phương án tôn tạo nhà khách - nhà Ni: cửa đi tại vị trí trục B/2 - 3 và B/6 - 7 thiết kế theo mẫu cửa đi 3 gian giữa. Đồng thời, không chạm khắc, trang trí trên vì kèo công trình soạn lễ. Công trình tả hành lang cần đảm bảo tương xứng về quy mô, hình thức kiến trúc với công trình hữu hành lang.

Bộ VHTTDL có ý kiến và đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, công bố công khai nội dung tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật./.

HP