Hà Tĩnh tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 04/08/2022 09:42
(ĐCSVN) - Sau 5 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh tham gia với hơn 1.700 bài dự thi.
leftcenterrightdel
Ban thẩm định, xét chọn các tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh tiến hành chấm sơ loại. 

Hiệu quả ngay từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo, phát động Cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó đã thực hiện tốt việc định hướng thông tin chính thống, định hướng chủ đề cụ thể cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tham gia viết bài tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú trên hệ thống báo in, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, các trang Website, cổng thông tin điện tử, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội (Nhóm Zalo, trang Facebook. Fanpage, Mocha35...).

Đồng thời, Hà Tĩnh đã tiến hành thành lập Ban thẩm định, xét chọn các tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh; ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng thẩm định đảm bảo khoa học, minh bạch và bám sát yêu cầu của Trung ương;  chỉ đạo 100% ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, các đơn vị liên quan để thành lập Hội đồng chấm sơ khảo ở đơn vị mình, lựa chọn các tác phẩm chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tiếp tục thẩm định, lựa chọn các tác phẩm đạt yêu cầu, chất lượng gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

Chất lượng và số lượng các tác phẩm ngày càng cao

Sau 5 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh tham gia với hơn 1.700 bài dự thi. Có 163 bài viết được các địa phương, đơn vị thẩm định, xét chọn gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Và sau khi Ban thẩm định, xét chọn các tác phẩm cấp tỉnh tiến hành sơ khảo đã chọn được 63 bài tham dự Cuộc thi ở Trung ương.

Quá trình triển khai Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thu hút nhiều thành phần tham gia: các nhà báo chuyên nghiệp, người viết báo không chuyên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác, người hưu trí; người cao tuổi, đoàn viên thành niên... Nhiều địa phương, đơn vị có số lượng bài viết lớn gửi tham dự Cuộc thi như: Thành phố Hà Tĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, huyện Can Lộc, Thành Phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh đoàn...

leftcenterrightdel
Huyện Cẩm Xuyên là địa phương có số lượng bài dự thi lớn nhất trong toàn tỉnh với 238 bài, công tác triển khai đã được tiến hành bài bản, đồng bộ, đạt chất lượng cao. 

Các bài viết chủ yếu phản ánh tập trung vào các nội dung về giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh; về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khoá XIII; về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19; về nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

 Nhiều bài viết có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và được đầu tư về mặt nội dung. Các đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm được các tác giả phản ánh một cách khách quan, toàn diện và sinh động nhất là về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan. Một số bài viết đưa ra những giải pháp, định hướng tư tưởng, phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp bách, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Qua đó đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng, tâm huyết của các tác giả trong việc tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Đánh giá về kết quả triển khai Cuộc thi của Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: “Hà Tĩnh xác định Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng năm 2022. Cuộc thi được lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hình thành, xây dựng nguồn bài viết, tư liệu phong phú, chất lượng, mang tính chiến đấu cao, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và ý nghĩa hơn nữa là cuộc thi đã thu hút nhiều tầng lớp tham gia, góp phần khơi dậy tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong tình hình mới, từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay…”./.

Bài và ảnh: Mai Linh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực