Tham dự Hội nghị có các cán bộ, phóng viên của trên 30 cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành trên địa bàn và các báo đài địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 chủ trì Hội nghị.

Hội nghị thông tin, tuyên truyền biển đảo với các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng. (Ảnh GT)

Tại Hội nghị, cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 thông tin về tình hình biển, đảo nói chung, tình hình biển đảo Hải Phòng nói riêng, nhất là công tác bảo đảm an ninh, chủ quyền biển đảo trong phạm vi Vùng cảnh sát biển 1 đảm nhận.

Cũng nhân dịp này, các cán bộ, phóng viên báo chí trên địa bàn đã đi thăm cán bộ, chiến sỹ Tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003.

.
Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng
 tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8003. (Ảnh: GT)

Đây là hoạt động nằm trong chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016 - 2020 được ký kết từ đầu năm 2016 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1. Qua hội nghị và trong việc đi thực tế, khảo sát, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị, các cán bộ, phóng viên báo chí trên địa bàn bày tỏ sự phấn khởi được tạo điều kiện tìm hiểu thực tế, tiếp nhận thêm thông tin, tư liệu phục vụ tuyên truyền về biển, đảo nói chung, nhiệm vụ bảo vệ an ninh biển, đảo nói riêng, nhất là về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1; từ đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biển, đảo; về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng biển, đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng./.

Vương Giao Tuyến