leftcenterrightdel
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại  điểm cầu Hà Nội và 150 điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 02 ngày, từ ngày 14 - 15/10/2021 tại điểm cầu Hà Nội và 150 điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Hiện nay, chuyển đổi số đang được xem như “cơ hội vàng” cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có ngành thư viện. Việc Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 được xem là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực này để phục vụ người sử dụng thư viện. Các địa phương và hệ thống thư viện đang tích cực tổ chức các hoạt động chuyển đổi số. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các thư viện, tại Hội nghị tập huấn lần này, các báo cáo viên sẽ trình bày các nội dung liên quan đến: Tổng quan Chuyển đổi số - Những nội dung cơ bản của Chuyển đổi số; Những vấn đề cơ bản trong Chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.

Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh…các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm làm rõ hơn thực trạng của các thư viện hiện nay và những thuận lợi khó khăn khi tiến hành chuyển đổi số ở các thư viện….

Qua Hội nghị giúp Lãnh đạo và cán bộ thư viện có nhận thức đầy đủ cũng như có kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số trong lĩnh vực thư viện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Tin, ảnh: KP