PGS. TS Tạ Quang Đông  (Ảnh: Theo Bộ VHTTDL)

PGS.TS Tạ Quang Đông được đào tạo Trung cấp Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tới năm 1988, ông được cử đi học bậc Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Gnessin (Nga). Năm 2003, ông nhận bằng Tiến sĩ Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin (Nga). Năm 2013 ông được phong hàm PGS.


PGS. TS Tạ Quang Đông từng là giảng viên khoa Piano và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế. Từ tháng 8/2016 đến nay, ông giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh./.

K.T (Theo Bộ VHTTDL)