Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải Khuyến khích
Thứ ba, 26/04/2022 23:58
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Ngày 26/4/2022, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021 - 2022) và phát động Cuộc thi viết lần thứ hai (năm 2022 - 2023).
leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhất cho PGS, TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

Dự Lễ trao giải có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Sau một năm phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của 30 cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó có 425 tác phẩm đủ điều kiện chấm giải. Cuộc thi đã thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo có uy tín và các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia. Hầu hết các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng tiêu chí thể lệ Cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi bước đầu cụ thể hóa việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trên cơ sở thể lệ, quy chế chấm điểm đã ban hành, qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay", tác giả: TS Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi báo chí với quy mô toàn quốc viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất năm 2021-2022 là việc làm chủ động, thiết thực, sáng tạo, thể hiện sự tiếp nối truyền thống, thế mạnh của Báo Quân đội nhân dân về mảng chuyên luận chính trị, đồng thời tăng cường phát huy vai trò của Báo Quân đội nhân dân là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, động viên, khích lệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên và bạn đọc tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Báo Quân đội nhân dân cần bám sát, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Trung ương; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tiếp tục đồng hành cùng Báo Quân đội nhân dân để Cuộc thi trở thành hoạt động thường niên, năm sau thu hoạch nhiều thắng lợi hơn năm trước.

leftcenterrightdel
 TS Nguyễn Công Dũng- Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay". (Ảnh: Báo QĐND)

Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, thay mặt Ban Tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, Quân đội trong năm 2022-2023; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề như: Bảo vệ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sáng tỏ và bảo vệ những giá trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Bảo vệ, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ hình ảnh Quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Cùng với đó, các bài viết tập trung nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cuộc thi cũng khuyến khích các bài viết nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Một trong những tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình 

Đối tượng dự thi là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài nước. Những tác phẩm có chất lượng tốt được Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân để tham gia chấm, xét trao giải. Ban tổ chức cũng thu nhận các tác phẩm báo chí về chủ đề cuộc thi đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023) để xét, trao giải.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ hy vọng các nhà báo, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng tác viên trong và ngoài nước tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi, góp phần cùng với cơ quan báo chí trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Danh sách các tác phẩm đoạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất, năm 2021-2022:

STT

TÊN TÁC PHẨM

TÁC GIẢ

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

GIẢI

1

Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng

PGS, TS Trần Đình Huỳnh

Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

Giải Nhất

2

Bảo vệ nội dung đặc biệt quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Bá Dương

Phụ trách Nhóm chuyên gia 35, Quân ủy Trung ương

Giải Nhì

3

Tự do ngôn luận-nhận thức thấu đáo, ứng xử chuẩn mực và trách nhiệm công dân

PGS, TS Nguyễn Văn Dững

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Giải Nhì

4

Bàn về nguyên tắc rường cột của Đảng

Phan Đăng Trường

Báo Công an nhân dân

Giải Nhì

5

Chữa “bệnh” ngại học lý luận chính trị ở sinh viên

Trần Hoàng Hoàng-Đặng Thu Hà

Báo QĐND

Giải Nhì

6

Xây dựng niềm tin tôn giáo đúng đắn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bích Nguyên

Báo Biên phòng

Giải Nhì

7

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tác, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo

Giám đốc Học viện Chính trị

Giải Ba

8

Phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh

Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị

Giải Ba

9

Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm phủ nhận tính khoa học và cách mạng của triết học Mác-Lênin

PGS, TS Đặng Quang Định

Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giải Ba

10

Chống chủ nghĩa cá nhân trong văn học, nghệ thuật

PGS, TS Nguyễn Thanh Tú

Tạp chí Văn nghệ quân đội

Giải Ba

11

Bảo vệ đất nước trước những “biến chủng” ăn theo Covid-19

Phan Tùng Sơn

Báo QĐND

Giải Ba

12

Không để lòng yêu nước bị lợi dụng

Nguyễn Tri Thức-Phạm Thị Phong Điệp

Báo Nhân Dân

Giải Ba

13

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vùng biên giới Tây Nam

Đặng Nguyễn Hạnh Châu

Báo An Giang

Giải Ba

14

Tính khoa học, hiện thực của Văn kiện Đại hội XIII-Sự thật khách quan bác bỏ các luận điệu xuyên tạc

Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy

Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Giải Khuyến khích

15

Bảo vệ tính chính danh, tính chính pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS Nhị Lê

Nguyên Phó TBT Tạp chí Cộng sản

Giải Khuyến khích

16

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

GS, TS Vũ Văn Hiền

Nguyên PCT Hội đồng Lý luận Trung ương

Giải Khuyến khích

17

Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Giải Khuyến khích

18

Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay

TS Nguyễn Công Dũng

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải Khuyến khích

19

Luận điệu thù địch, xuyên tạc “không có dân chủ trong chế độ một Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền” hay trò bịp cổ xúy cho nền dân chủ đa nguyên

Đặng Viết Đạt

Tạp chí Cộng sản

Giải Khuyến khích

20

Bộ đội thời bình-những phẩm chất cao quý, không thể phủ nhận

Trần Anh Tuấn-Nguyễn Tấn Tuân-Trần Hoàng Tiến

Báo QĐND

Giải Khuyến khích

21

Kiểm soát quyền lực: Những việc cần làm ngay

Cát Huy Quang

Báo QĐND

Giải Khuyến khích

22

Mưu đồ đằng sau việc phủ nhận vai trò của Công đoàn Việt Nam

Hồ Quang Phương

Báo QĐND

Giải Khuyến khích

23

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng-mô hình, cách làm và kinh nghiệm

Nguyễn Mạnh Thắng, Hà Thanh Minh, Hoàng Liên Việt, Nguyễn Hồng Sáng, Dương Thị Thu Hòa

Báo QĐND

Giải Khuyến khích

24

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng, chống dịch Covid-19

Phạm Hoài Nam

Báo Sài Gòn giải phóng

Giải Khuyến khích

25

“Chung một chiến hào”

Hồ Công Lĩnh-Nguyễn Đức Cương-Võ Duy Đông-Hoàng Đình Trung

Báo Quân khu 4

Giải Khuyến khích

26

Quyền con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đỗ Văn Lộc

Báo Quốc phòng Thủ đô

Giải Khuyến khích

27

Xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội-trò “bình mới”, “rượu cũ” của các thế lực thù địch

Trần Minh Đức

Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Giải Khuyến khích

28

Cảnh giác với những suy diễn về 19 điều đảng viên không được làm

Hà Nguyên Bình Minh

Báo Nghệ An

Giải Khuyến khích

 

Tin, ảnh: TT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực