Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Châu)

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, hiện Báo có 5 ấn phẩm gồm: Báo Quân đội nhân dân hằng ngày (phát hành trên 5 vạn); Báo Quân đội nhân dân cuối tuần (hơn 3 vạn); Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng (trên 5 vạn); Báo Quân đội nhân dân điện tử (với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung); Nội san Thông tin viên (xuất bản hằng quý, nội dung phục vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên).

Theo “Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” của Chính phủ, Báo Quân đội nhân dân được xác định là một trong những cơ quan báo chí thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Trước mắt, thực hiện Đề án “Hiện đại hóa Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2014 - 2018”, sẽ ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Lào, tiếng Khơ-me trong quý 3 năm 2017.

Trong suốt 67 năm từ khi ra đời cho đến nay, Báo Quân đội nhân dân luôn giữ vững vai trò là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội và quân đội; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bám sát cơ sở, thông tin kịp thời, phong phú mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Báo cũng là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống đối, phản động.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Châu)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận Báo Quân đội nhân dân đã có sự phát triển mạnh mẽ, có nhiều ấn phẩm quan trọng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ không chỉ trong quân đội mà phục vụ độc giả cả nước. Báo đã nỗ lực, tích cực, sáng tạo trong tuyên truyền những vấn đề lớn, quan trọng của Đảng, của Nhà nước, quân đội; tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, định hướng văn hóa, thẩm mỹ cho bạn đọc. Trong tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hiệu quả, được dư luận đồng tình, đánh giá cao...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá Báo Quân đội nhân dân đã có nhiều phát hiện và tìm tòi sáng tạo, phản ánh những mô hình tốt, tích cực trong các lĩnh vực của đời sống; có các bài viết sắc bén, hiệu quả, chống lại luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, những quan điểm sai trái, thù địch. Báo là cầu nối tích cực, hiệu quả trong kết nối bạn đọc, kết nối xã hội chung tay phát triển văn hóa, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công.

Lưu ý trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, bạn đọc đã có những thay đổi đáng kể trong việc tiếp cận thông tin, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn báo chí nói chung, Báo Quân đội nhân dân nói riêng cần nghiên cứu, tìm cách truyền tải thông tin hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân cần mở rộng đối tượng phục vụ; đổi mới mạnh mẽ, đa dạng nội dung, hình thức thông tin, nghiên cứu cách tiếp cận thông tin phù hợp với từng đối tượng độc giả. Báo cần quan tâm hơn tới công tác Đảng, công tác chính trị, phát triển đội ngũ phóng viên để có những cây bút sắc sảo, giàu tính chiến đấu, gắn bó với thực tiễn của đời sống… Trong tình hình mới, Báo cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phát triển công nghệ để có sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác thông tin tuyên truyền./.

Minh Châu