Tuyên truyền, phổ biến Hiệp ước Marrakesh, các ngoại lệ về quyền tác giả cho người khuyết tật

Thứ hai, 26/09/2022 21:50
(ĐCSVN) - Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Kế hoạch thực hiện và các nội dung cơ bản của Hiệp ước, đồng thời cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và Hiệp ước Marrakesh.
leftcenterrightdel
 Hội thảo tham vấn “tính khả thi của Hiệp ước Marrakesh trong bối cảnh Việt Nam” 
(Ảnh: Theo Bộ VHTT&DL)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2310/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật. Thời gian thực hiện vào 02 ngày trong quý 3/2022 tại Hà Nội, với hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Kế hoạch thực hiện và các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh cùng Kế hoạch thực hiện; Cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và Hiệp ước Marrakesh.

Nội dung Kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung về nội dung giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường.

Theo phân công nhiệm vụ Kế hoạch, Cục Bản quyền có nhiệm vụ lập kế hoạch, lên danh sách, gửi giấy mời, giấy triệu tập đại biểu; Chuẩn bị nội dung, mời các chuyên gia có liên quan tới trình bày về Hiệp ước Marrakesh và giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Chuẩn bị tài liệu; phông nền (backdrop) trang trí Hội trường, market, máy chiếu, mic, âm thanh, biển tên đại biểu.. và các công việc cần thiết khác.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Hội người mù Việt Nam phối hợp với Cục Bản quyền tác giả, thực hiện các công việc chuẩn bị nội dung, mời các chuyên gia, đại biểu có liên quan tới trình bày về Hiệp ước Marrakesh và giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Phối hợp, hỗ trợ cung cấp các thiết bị kỹ thuật, đường truyền phục vụ công tác tổ chức Hội nghị./.

QH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực