Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: QC)

Ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Trước khi đi vào nội dung tham luận, các đại biểu đã được xem phim tư liệu có độ dài khoảng 30 phút khái quát lại quá trình tỉnh Vĩnh Long thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, 50 năm qua, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết, bằng ý chí tự lực, tự cường vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách. Khi Bác đi xa, trong kháng chiến, Đảng bộ tỉnh biến đau thương thành hành động cách mạng. Lãnh đạo toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành lấy độc lập cho dân tộc, hoàn thành tâm nguyện của Người là: “quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng ta “có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống người dân” như lời dặn dò trong Di chúc của Bác.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước từ sau giải phóng đến nay, qua từng giai đoạn và những dấu mốc lịch sử Vĩnh Long đã có những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chăm lo đời sống Nhân dân, tập trung xây dựng nông thôn mới. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, từ chỗ thiếu ăn, nay sản xuất bình quân hàng năm trên hàng triệu tấn lương thực và có xuất khẩu, kinh tế tỉnh nhà đạt mức tăng trưởng khá, GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ dân khá giàu ngày càng tăng, hộ nghèo của tỉnh năm 2018 giảm còn 2,63% (theo tiêu chí đa chiều); cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển nhanh và đồng bộ từ thành thị đến nông thôn.

Từ chỗ đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn gặp nhiều khó khăn, thiếu điện, thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, trường lớp xây dựng bằng tre lá tạm bợ, đường sá đi lại, việc trị bệnh của người dân và học hành của trẻ em ở nông thôn gặp nhiều khó khăn, thì nay đã xây dựng được bộ mặt nông thôn đổi mới: điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đều khắp... Đến nay toàn tỉnh có 45/89 xã và thị xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã, phường, thị trấn đều có trạm y tế và có bác sĩ phục vụ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,9%; có 42 nhà văn hóa xã và hàng trăm thiết chế văn hóa - thể thao,  có 232/422 trường học đạt chuẩn, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 98%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 99,84% hộ dân có điện sử dụng, đã hỗ trợ gần 6.000 căn nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ... Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer…

Nhìn lại kết quả qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, như: bài học tin vào Đảng trong mọi hoàn cảnh khó khăn; bài học về sức dân, tin dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và luôn lấy dân làm gốc trong mọi hành động cách mạng; bài học về phát huy sức mạnh nội lự; bài học về sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ngành, các cấp. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, ngọn cờ ấy sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta trong sự nghiệp cách mạng mới. Việc tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác một lần nữa khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức của Bác và sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vĩnh Long đã và đang xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phấn đấu làm cho đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc... 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Di chúc của Bác, từ đó chuyển hóa vào tình cảm, thái độ, động cơ sống và làm việc, đặc biệt phải chiến thắng những cám dỗ, không để lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân và uy tín của Đảng. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân và xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên, lâu dài và phải được thực hiện tốt trong mọi hoàn cảnh./.

Tin, ảnh: Quang Chiến