Ngày 12/11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn cho 124 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở 124 thôn của 37 xã thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

Tập huấn cho 124 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
(ảnh: Công Thử)

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng của năm 2019 và định hướng phát triển thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến một số chính sách hiện hành liên quan đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Nghị định của Chính phủ.

Việc tổ chức tập huấn giúp người có uy tín nắm bắt kịp thời, sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước hiện hành liên quan đến đồng bào dân tộc. Qua đó vừa tạo chuyển biến về nhận thức của người có uy tín, đồng thời để người có uy tín phát huy hết năng lực và vai trò, trở thành cầu nối vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến đồng bào, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.../.

Khánh Vy