leftcenterrightdel

Lãnh đạo Ban Văn hóa -xã hội, HĐND tỉnh Bình Dương góp ý tại buổi giám sát.

Chiều 19/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX.

Đồng chí Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho rằng, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị đạt kết quả tốt về cả tỷ lệ và chất lượng. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh khắc phục những hạn chế, các ý kiến chưa được giải quyết cần tập trung khắc phục xử lý sớm; các sở, ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, có 161 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15. Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 131/161 kiến nghị, đạt 81,4%, còn lại 30 kiến nghị (chiếm 18,6%) đang nghiên cứu, xử lý theo kế hoach, lộ trình trong thời gian tới. Theo đánh giá của các đại biểu tham gia buổi giám sát, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm thực hiện, tỷ lệ giải quyết xong đạt 81,4% thấp hơn tỷ lệ giải quyết của kỳ họp thứ 12 (90,2%) nhưng vẫn là tích cực, đáng ghi nhận trong tình hình tỉnh phải thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19”./.

PV