leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên TP (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2020 và định hướng chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 do UBND TP tổ chức chiều 24/11.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm trong 10 năm qua, thanh niên TP tăng nhanh về số lượng từ gần 2,1 triệu lên khoảng 2,9 triệu người vào năm 2020, chiếm hơn 30% tổng dân số của TP, lực lượng lao động thanh niên là 1,2 triệu người. Trong giai đoạn 2011 - 2020, Thành phố đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, 6 mục tiêu, nội dung chỉ đạo của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam vào Chương trình phát triển thanh niên Thành phố và đảm bảo cơ bản hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đặc biệt, TP dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho các phong trào sáng tạo trẻ. Từ năm 2011 đến nay đã có 1.383 mô hình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên đăng ký dự thi, trong đó có 187 mô hình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo đạt giải. TP cũng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm đều đạt 80% thanh niên TP có trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, 80% thanh niên là cán bộ, công chức ở cấp xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học.

Cùng với đó, TP cũng có chính sách để vận động, thu hút tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn vào công tác tại các cơ quan nhà nước của TP. Từ năm 2016 đến nay, Chương trình quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi đã phát triển thêm 74 ứng viên tham gia, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho 139 cán bộ, công chức đang tham gia chương trình; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có 108 ứng viên mới.

Những năm qua, công tác chăm lo cho các đối tượng thanh niên yếu thế được TP chú trọng thưc hiện. Với tổng số thanh niên khuyết tật trên địa bàn là 5.666 người, trong đó số thanh niên khuyết tật có khả năng lao động khoảng 3.000 người. Từ năm 2017 - 2020, TP đã hỗ trợ học nghề cho  trên 1.800 người, số thanh niên khuyết tật ngoài cộng đồng được giới thiệu việc làm ổn định là trên 1.000 lượt người…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho rằng: Trong bối cảnh TP vừa tổ chức Đại hội Đảng thành công, cả nước đang tiến hành đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội đan xen những khó khăn thách thức, thanh niên và công tác thanh niên ngày càng có vị trí đặc biệt quan trọng và ý nghĩa to lớn. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của thanh niên, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 45 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từng cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình để cụ thể hóa việc xây dựng chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2021-2025 trên từng lĩnh vực phù hợp thực tiễn.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về giáo dục, rèn luyện thanh niên, phát huy cao nhất vai trò của lực lượng thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển TP thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Dịp này, UBND TP trao Bằng khen cho 15 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2011-2020./.

Hoàng Mẫn