leftcenterrightdel

Sở Du lịch TP Đà Nẵng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết 31/8/2021. 

Theo đó, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/lần và trả 01 lần cho người lao động. Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ bằng đường bưu điện về Sở Du lịch TP Đà Nẵng (tại địa chỉ: Sở Du lịch, Tầng 16 Trung tâm Hành chính TP, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/8/2021.

Theo ông Tán Văn Vương- Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, các đối tượng được hưởng chi trả này là những lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm ở các cơ sở lưu trú từ 20 phòng trở lên, đơn vị lữ hành, khu điểm du lịch thuộc quản lý của Sở Du lịch như: Khu du lịch Bà Nà Hills, Điểm du lịch Nhà trưng bày Hoàng Sa; phải là người lao động đang cư trú hợp pháp tại địa phương (có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú).

Việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn lần này được tiến hành căn cứ vào Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 và Công văn số 2217/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021.

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ cần thực hiện theo mẫu đề nghị hỗ trợ (do Sở Du lịch TP cung cấp) có xác nhận của doanh nghiệp nơi làm việc và địa phương nơi cư trú (UBND phường, xã).

Sở Du lịch sẽ thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại về việc đã tiếp nhận hồ sơ của người lao động khi nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Sở Du lịch sẽ thông báo đề nghị bổ sung.

Sau khi UBND thành phố (hoặc cơ quan được ủy quyền) phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, Sở Du lịch sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán chi phí hỗ trợ. Sở Du lịch sẽ thông báo bằng tin nhắn hoặc điện thoại đến người lao động./.

Tin, ảnh: Đình Tăng