Toàn cảnh đại hội

Ngày 28-29/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Công đoàn tỉnh Điện Biên tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề  “Dân chủ, đổi mới, phát triển vì đoàn viên và người lao động”.

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam... cùng 245 đại biểu ưu tú đã về dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua (2013 -2018), với đội ngũ hơn 36 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Hướng về cơ sở, hoạt động của tổ chức công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Điển hình là các phong trào thi đua “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp”,”Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”... nhằm nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả. Đã tạo việc làm cho 8.500 lao động. Đoàn viên, lao động tham gia quỹ xã hội từ thiện với số tiền hàng chục tỷ đồng; chương trình Nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 120 nhà với số tiền hỗ trợ trên 3,6 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động, được đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, 80% tập thể và 90% cá nhân đạt lao động tiên tiến, 15% đạt Chiến sĩ thi đua các cấp. Gần 2.800 đoàn viên vinh dự được kết nạp Đảng. Hàng năm đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân điển hình tiên tiến, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, vào lĩnh vực quản lý. Hoạt động của công đoàn đã hoàn thành 11 chỉ tiêu, 4 chương trình hành động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng vững mạnh.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới đồng chí nêu rõ: Tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò đại diện, nêu cao vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ðảng về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị  05/CT-TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công đoàn các cấp chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm và tăng thu nhập người lao động. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là các chính sách về tiền lương, tiền thưởng và mức hưởng thụ về vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Xây dựng mô hình để chỉ đạo điểm, định kỳ tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động...

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia ý kiến (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tham gia (dự thảo) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI gồm 32 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018 -2023./.

Tin, ảnh: Quang Khải