leftcenterrightdel
Ông Cháng Phỏng Thái (thứ 2 từ phải sang), người có uy tín bản Xa Vua A,
xã Phình Giàng tuyên truyền pháp luật đến người dân. (Ảnh: PV)

Là người có uy tín bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), ông Cháng Phỏng Thái luôn được người dân tin tưởng, kính trọng. Từng được biết đến là một trong những bản xa xôi, khó khăn nhất của xã Phình Giàng, nhưng hiện nay, sự lạc hậu ở bản Xa Vua A đã dần nhường chỗ cho nếp sống tiến bộ và lối sản xuất có hiệu quả. Đóng góp vào sự chuyển biến ấy có nỗ lực không nhỏ của ông Cháng Phỏng Thái trong việc vận động người dân xóa bỏ tập quán canh tác cũ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vừa tích cực sản xuất, ông Thái vừa là hạt nhân trong tuyên truyền, vận động dân bản xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn văn hóa truyền thống; đứng ra hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, ông Cháng Phỏng Thái là một trong số 1.239 người có uy tín trong ĐBDTTS của toàn tỉnh Điện Biên được công nhận năm 2020. Có thể nhận thấy những việc làm cụ thể của người có uy tín trong ĐBDTTS được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành, thực hiện đúng các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phân tích, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã, đang và có thể lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống chính quyền, Đảng và Nhà nước. Người có uy tín trong ĐBDTTS ở Điện Biên không chỉ tích cực, gương mẫu phát triển sản xuất mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác; không tin, không làm theo lời xúi giục, lôi kéo, móc nối của các loại tội phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, góp phần lớn trong việc điều tra phá án của lực lượng Công an. Đồng thời, vận động bà con tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới...

leftcenterrightdel
Người có uy tín ở tỉnh Điện Biên giữ vai trò quan trọng trong vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. (Ảnh: ĐT)

Bên cạnh đó, với vai trò là những người am hiểu phong tục, tập quán, nắm được tâm tư, nguyện vọng của mọi người trong cộng đồng, cùng với kinh nghiệm thực tế, người có uy tín trong ĐBDTTS đã trực tiếp thuyết phục, hòa giải kịp thời, thấu tình, đạt lý nhiều vụ việc trong cộng đồng như: mâu thuẫn hàng xóm, mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn thanh niên... Nhiều vụ việc nảy sinh tại cơ sở đã kịp thời được phát hiện, giải quyết gắn với hoạt động của người có uy tín trong ĐBDTTS; qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giữ ổn định tình hình xã hội ngay từ cơ sở; không để xảy ra “điểm nóng” góp phần giữ bình yên cho bản, làng, khu dân cư.

Theo đồng chí Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên, những năm qua, người có uy tín trong ĐBDTTS trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã phát huy vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc. Trong điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức và trình độ dân trí chưa cao, thì việc phát huy vai trò của người có uy tín trong ĐBDTTS có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở giữ gìn và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thực tế ở tỉnh Điện Biên những năm qua cũng cho thấy, việc phát huy vai trò người có uy tín trong ĐBDTTS chỉ có hiệu quả khi được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất và toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành chức năng, trong đó Ủy ban MTTQ các cấp giữ vai trò làm nòng cốt. Cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình, xác định đúng, phân loại rõ, cụ thể phạm vi uy tín, ảnh hưởng và tác dụng từng người có uy tín để thực hiện công tác vận động.

Luôn bám nắm địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, người có uy tín trong ĐBDTTS ở tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của quê hương. Không chỉ tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động làm thay đổi đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS, người có uy tín còn thực sự là “hạt nhân đoàn kết ở cơ sở".

Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đẩy mạnh việc phát huy vai trò của người có uy tín trong ĐBDTTS. Trọng tâm là nâng cao nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về vai trò của người có uy tín trong ĐBDTTS; yêu cầu phát huy vai trò của người có uy tín trong ĐBDTTS... Thường xuyên quan tâm, động viên những gương người có uy tín tiêu biểu. Đồng thời, làm tốt công tác xét duyệt, công nhận người có uy tín trong ĐBDTTS; thực hiện tốt công tác chính sách, đãi ngộ đối với người có uy tín trong ĐBDTTS... để họ hoàn thành tốt vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân địa phương./.

Phạm Như Quỳnh