Đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế Bộ TN&MT

Thứ tư, 01/12/2021 15:17
(ĐCSVN) – Thời gian qua Bộ TN&MT đã rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm làm cơ sở đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế…
leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL 

Ngày 30/11, Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về quản lý biên chế giai đoạn 2016 -2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18 NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ TN&MT đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc theo đúng quy định.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, thi hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, Bộ đã rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn. Sau khi kiện toàn đã giảm 1 tổ chức hành chính trực thuộc Bộ và 73 tổ chức phòng, chi cục thuộc Bộ so với năm 2015; tổ chức lại 3 Cục trực thuộc Tổng cục Môi trường thành mô hình Vụ; sát nhập, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Tổng cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục trực thuộc Bộ; sát nhập, giải thể 113 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ; giảm 92 cấp phó từ cấp phòng trở lên tại các tổ chức hành chính. Ngoài ra, Bộ cũng đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm làm cơ sở đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về thực tế triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong thời gian qua; những bất cập trong thực hiện Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và phát huy hiệu quả; giải pháp tinh giản gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, các nội dung trao đổi với Đoàn giám sát có nghĩa hết sức quan trọng với Bộ.

Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, Bộ đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19. Tuy nhiên, về danh mục vị trí việc làm hiện chưa có khung, tiêu chí hướng dẫn cho cụ thể do đó cần nghiên cứu ban hành khung để đảm bảo sự thống nhất triển khai ở các Bộ, ngành địa phương cho đồng bộ.

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng cho rằng, cần có tiêu chí cán bộ, tạo “ngân hàng” cán bộ như mô hình của Nhật Bản để tổ chức thi cả nước, trên cơ sở đó, các địa phương thiếu cán bộ có thể truy cập dự liệu ngân hàng cán bộ để tuyển dụng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT trong việc thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 39 đề ra trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bộ TN&MT bổ sung thêm các ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc để Đoàn công tác có cơ sở tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, từ đó xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị một cách sát thực, đảm bảo khung biên chế giai đoạn 2022-2026 phù hợp./.

BL
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực