Theo đó, thành phố tiến hành triển khai 3 hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tập trung vào dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Người khuyết tật thế giới (03/12) và theo nhu cầu của một số tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người khuyết tật; cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật có những nội dung về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội người khuyết tật, Hội người mù, Hội bảo trợ cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật; Cung cấp các phương tiện như: băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB … có chứa những thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Hà Nội chú trọng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật - Ảnh: Cẩm Linh

Cùng với thực hiện khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật: mỗi năm thực hiện khảo sát từ 1.500 đến 2.000 người khuyết tật ở các khu vực và địa bàn dân cư khác nhau, Hà Nội triển khai 02 hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính: cung cấp danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý.

Hằng năm, tổ chức từ 90 đến 100 cuộc tư vấn pháp luật tại các Hội người khuyết tật, Hội người mù, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý gắn với theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp trên./.

Cẩm Linh