Phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm. Nguồn Internet
(ĐCSVN) - Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội (LĐ-TB & XH), năm 2009 đã tổ chức 34 phiên giao dịch việc làm, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2008, trong đó đã có hơn 20.000 lao động được tuyển dụng, chiếm 17,1% kết quả giải quyết việc làm của toàn thành phố trong năm 2009.

Theo đó, trong năm 2009 đã tổ chức định kỳ tại 2 địa điểm Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội và Trung tâm giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội được 27 phiên, tổ chức lưu động tại ,các quận, huyện 7 phiên.

Cụ thể, tổng số đơn vị và số người tham gia các phiên giao dịch việc làm là 2.849 đơn vị (bình quân 84 đơn vị/phiên) và 90 nghìn lượt người; 53.108 lao động được phỏng vấn; 21.982 lao động được tuyển dụng, đáp ứng được 21% nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia các phiên giao dịch, chiếm 17,1% kết quả giải quyết việc làm của toàn thành phố trong năm 2009. Trong đó, lao động có trình độ đại học, cao đẳng: 8.173 người, chiếm 37,1%; lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật: 5.513 người, chiếm 25%; lao động phổ thông: 8.296 người, chiếm 37,7%; số người đăng ký học nghề là 1.837 người.

Theo Sở LĐ-TB & XH Hà Nội, thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hoạt động thông tin thị trường lao động tại 2 trung tâm giới thiệu việc làm trên, đã từng bước khẳng định được vai trò cầu nối và trở thành địa chỉ tin cậy cho cả người lao động và người sử dụng lao động trong hệ thống các trung tâm và doanh nghiệp có chức năng giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động của thành phố./.