Ngày 16/9 tại thành phố Kon Tum, Uỷ ban MTTQ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009 - 2019. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: PE)

Dự Hội nghị, ngoài đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và 110 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch các xã, phường, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đại diện cho 874 khu dân trong toàn tỉnh về dự hội nghị. Đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 bình quân hằng năm của tỉnh đạt 8,91%; đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 22.851 hộ nghèo, chiếm 17,29%; đã thành lập trên 108 hợp tác xã, 178 tổ giúp nhau sản xuất, thu hút 1.988 thành viên tham gia. Nguồn lực huy động trong nhân dân để xây dựng Nông thôn mới với số tiền hàng năm trên 100 tỷ đồng và trên 20.000 ngày công lao động. Về đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 735/874 khu dân cư có văn hóa, chiếm 84%; 98.191/128.143 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 77%; có 618/874 “khu dân cư văn hóa” đạt 71%. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã quên góp bình quân trên 1,7 tỷ đồng/năm, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.586 căn nhà tình nghĩa, 04 nghĩa trang liệt sỹ, 33 nhà bia tưởng niệm; trao tặng 1.976 sổ “Tiết kiệm tình nghĩa”...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ghi nhận những nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục đích của Chương trình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thời gian tới, cần phát huy, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, thông qua sức mạnh này để chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tặng 10 Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2009 - 2019./.

Tin, ảnh: Phi Em