Từ các nguồn vốn hỗ trợ, người nghèo tỉnh Ninh Thuận có điều kiện để vươn lên xóa đói, giảm nghèo

Cụ thể, Ban Vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận đã phân bổ trên 7,64 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác cho người nghèo...

Ngoài ra, thông qua nguồn vốn hỗ trợ này, nhiều hộ nghèo đã mua bò, cừu và tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo.

Tại huyện Bác Ái (là 1/62 huyện nghèo của cả nước), cùng với chương trình 30a của Chính phủ, nguồn vốn từ Ban Vận động Ngày vì người nghèo của tỉnh và huyện đã vận động được trên 100 tỷ đồng, đưa về các hộ nghèo ở các xã trong huyện.

Khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ này, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tiến hành đào tạo nghề cho nông dân để tham gia đề án xuất khẩu lao động; tổ chức tập huấn, hướng dẫn giúp người dân nắm vững các quy trình và công nghệ sản xuất để đầu tư mở rộng sản xuất nhiều cây con phù hợp với đặc điểm khô hạn ở địa phương; đồng thời xây dựng nhiều công trình phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: hệ thống các công trình hồ đập, đường giao thông, nhà kho, bãi tập kết nông sản, chợ đầu mối…

Với những nỗ lực trên, tỷ lệ hộ nghèo của Bác Ái mỗi năm giảm trung bình từ 5-7%, cơ bản xóa tình trạng nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo.

Trong khi đó, thống kê của UBND tỉnh Ninh Thuận cho thấy, đến nay đã tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm 2,3% so với năm 2015, đưa tổng số hộ nghèo của tỉnh còn 20.316 hộ nghèo, chiếm 12,63% dân số toàn tỉnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hiện nay Ban Vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận đã kêu gọi xã hội chung tay góp sức cùng với chính quyền các địa phương trong tỉnh ủng hộ vào Quỹ, trước mắt là hướng đến Tết Đinh Dậu 2017 không để người nghèo bị đói, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ em vùng khó khăn bị thiếu ăn./.

Tin, ảnh: Đình Tăng