Ảnh minh hoạ: Internet 

Phú Yên đang triển khai các giải pháp với mục tiêu năm 2010 giảm ít nhất 4.000 hộ nghèo, đưa tỉ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 11,5% xuống còn 9%.

Những giải pháp giảm hộ nghèo được tập trung thực hiện ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Phú Yên đầu tư 9,46 tỷ đồng cho chương trình xoá đói giảm nghèo thông qua các dự án khuyến nông lâm ngư, dạy nghề cho người nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả và trợ giúp pháp lý; phân bổ 1,5 tỷ đồng để đào tạo nghề cho nông dân, người tàn tật. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào với kinh phí hơn 86 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2010, tỉnh Phú Yên hỗ trợ xoá nhà ở tạm cho 2.000 hộ nghèo, ưu tiên những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn hoặc sập từ 50% trở lên do ảnh hưởng cơn bão số 11 và trận lũ quét lịch sử năm 2009. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Phú Yên kiến nghị Chính phủ sớm có chính sách riêng để xử lý những thiệt hại cho đồng bào vùng bão lũ đang vay tín dụng có số dư nợ hơn 407 tỷ đồng, nhất là những khoản không còn khả năng trả nợ do nhà bị sập, lũ lụt cuốn trôi toàn bộ tài sản, lương thực, hoa màu....

Tỉnh Phú Yên khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng nghề cá, công nghiệp chế biến nông lâm sản và khoáng sản, kinh doanh dịch vụ ở nông thôn gắn với sử dụng lao động tại chỗ. Mở các lớp đào tạo nghề từ nguồn kinh phí khuyến công theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và phát triển làng nghề, thành lập 7 HTX hoạt động trong các lĩnh vực như hậu cần nghề cá, dịch vụ môi trường, nuôi trồng thuỷ sản... Phú Yên phấn đấu năm 2010 g iải quyết việc làm mới 25.000 lao động, xuất khẩu lao động 500 người./.