leftcenterrightdel
Gạo DTQG xuất kho hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: H.T)

Chỉ riêng trong tháng 9/2021, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, triển khai xuất hỗ trợ 105.553 tấn gạo cho nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Trước đó, theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Tổng cục DTNN đã xuất từ nguồn dự trữ quốc gia hiện có trong kho dự trữ là 54.762,184 tấn và xuất từ nguồn mua của các doanh nghiệp  75.413,486 tấn đến thẳng các địa phương (không qua kho).

Mới đây nhất, ngày 8/10, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành dự trữ đã phối hợp với các địa phương chạy đua với thời gian hoàn thành giao nhận đủ gạo cho 9 tỉnh, thành phố phía nam, hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Kết quả đến hết ngày 08/10/2021, các doanh nghiệp và các Cục DTNN khu vực phụ trách địa bàn và các đơn vị được UBND các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo đã hoàn thành giao nhận đủ 75.413,486 tấn gạo với các tỉnh, thành phố; gạo xuất cấp hỗ trợ kịp thời theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của các địa phương, bảo đảm tiêu chuẩn gạo xuất kho dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Như vậy, đến hết ngày 08/10/2021, Tổng cục DTNN đã hoàn thành giao nhận 130.175,670 tấn gạo hỗ trợ các địa phương theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: (Xuất từ nguồn dự trữ quốc gia hiện có trong kho dự trữ là 54.762,184 tấn;  Xuất từ nguồn mua của các doanh nghiệp 75.413,486 tấn. Trên cơ sở kết quả thực hiện mua gạo, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện thanh toán với các doanh nghiệp theo đúng quy định của hợp đồng đã ký.

Sau khi hoàn thành việc thanh quyết toán hợp đồng với các doanh nghiệp, Tổng cục DTNN sẽ tổng hợp toàn bộ các chi phí liên quan trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện mua gạo, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện thanh toán với các doanh nghiệp theo đúng quy định của hợp đồng đã ký (bao gồm giá mua gạo tại cửa kho các doanh nghiệp  và chi phí vận chuyển từ cửa kho của doanh nghiệp đến địa điểm tiếp nhận gạo của các địa phương theo mức phí được Bộ Tài chính phê duyệt).

Sau khi hoàn thành việc thanh quyết toán hợp đồng với các doanh nghiệp, Tổng cục DTNN sẽ tổng hợp toàn bộ các chi phí liên quan trình Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Tổng cục DTNN khẳng định, gạo xuất cấp hỗ trợ kịp thời theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của các địa phương, bảo đảm tiêu chuẩn gạo xuất kho dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành./.

M.P