leftcenterrightdel
 Người dân nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 năm 2020

Ngày 8/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch –Đầu tư Thành phố đề xuất chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các sở, ban, ngành, quận/huyện và TP Thủ Đức, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố đã có đề xuất gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư để báo cáo UBND Thành phố. Cụ thể, Sở LĐTB-XH đề xuất hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Theo nội dung tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, sẽ có các nhóm đối tượng được áp dụng hỗ trợ gồm:

Người lao động bị ngừng việc, hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ mức 3 triệu đồng/người/lần (trong thời gian 3 tháng 5, 6 và 7).

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn còn được xem xét cho vay lãi suất ưu đãi để phục hồi sản xuất với hạn mức vay là 4,420 triệu đồng trên mỗi người lao động (tương đương với mức lương tối thiểu vùng của TP Hồ Chí Minh) đang làm việc tại doanh nghiệp.

Nhóm người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động (không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp) do doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ mức 2 triệu đồng/người/lần.

Người lao động tự do, không ký kết Hợp đồng lao động như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, chạy xe ôm… sẽ được hỗ trợ mức 3 triệu đồng/người/lần (trong thời gian 3 tháng 5, 6 và 7).

Giáo viên mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ ngoài công lập sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần (trong tháng 5).

Hộ kinh doanh cá thể bị giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/lần.

Hộ thuộc diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ, trong thời gian ba tháng; thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 750 nghìn đồng/người, trong thời gian ba tháng.

Đây là gói an sinh xã hội lần thứ hai mà UBND TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai sau gói an sinh đã thực hiện trong đợt dịch đầu tiên vào năm 2020. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố ước tính là hơn 1.075 tỷ đồng. Trong đó kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là hơn 905 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố cũng đề xuất trường hợp đối tượng trùng nhiều diện hỗ trợ thì hưởng của một diện cao nhất./.

Tin,ảnh: V.Lê