leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Kế hoạch này nhằm hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công do các Tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP đang quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP phê duyệt; kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP; theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các cơ quan đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

UBND TP cũng giao các Sở, Ban ngành TP, UBND các quận - huyện, các Tổng Công ty, Công ty nhà nước, Công ty Cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc TP khẩn trương hoàn tất báo cáo kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc SHNN trên địa bàn TP.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng kê khai sót, bỏ trống, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định. Trường hợp có đề xuất thay đổi so với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) để xem xét, trình Trưởng Ban chỉ đạo 167 quyết định. Cùng với đó, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, đúng quy định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất công tác thu hồi, đề xuất phương án xử lý đối với các nhà, đất đã thu hồi nhưng chưa đề xuất phương án xử lý (14 khu), đồng thời đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá đối với các nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt phương án bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách TP./..


V.Lê