Ảnh minh hoạ: Internet 

Ngày 7-1, bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công (Sở LĐTB-XH TPHCM), cho biết, trong năm 2009, TPHCM thu hút gần 290.000 lao động, trong đó số lao động có việc làm ổn định là 228.000 người. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2009, toàn thành phố vẫn còn trên 18.000 lao động chưa có việc làm ổn định.

Mục tiêu của TPHCM trong năm 2010 là giải quyết việc làm cho 270.000 lao động, trong đó tạo 120.000 chỗ làm mới, hạ tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn xuống 5,1%.