Xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Thứ ba, 26/04/2022 19:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Dự thảo Chiến lược được xây dựng với mục tiêu tích cực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra; giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 được xây dựng với mục tiêu tích cực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra; giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; đồng thời tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước; đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực quốc tế trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: QĐND) 

Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 phản ánh sự chuyển đổi về chất trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, thể hiện lộ trình để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Trước bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 cần được xây dựng nhằm cập nhật những xu thế mới của quốc tế cũng như định hướng rõ các vấn đề cấp bách, ưu tiên gắn với việc thực hiện thỏa thuận Paris, các cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26.

Tại hội thảo, trình bày nội dung dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, ông Phạm Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: Biến đổi khí hậu là xu thế không thể đảo ngược, thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Thích ứng với biến đổi khí hậu và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là cơ hội để phát triển bền vững, ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân.

Theo ông Phạm Văn Tấn, để thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam cần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính; hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Dự thảo chiến lược đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, như: Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng việc nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu bao gồm dự báo và cảnh báo sớm, phát triển các công trình phòng chống thiên tai, di dời dân ở khu vực có rủi ro cao, khu vực dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Về giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm nhiệm vụ chung và giảm phát thải khí nhà kính theo từng lĩnh vực cụ thể như: Năng lượng; nông nghiệp - lâm nghiệp, sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất; chất thải; quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm công nghiệp.

Hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu trước năm 2030; truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ngoại giao khí hậu trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo Chiến lược nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện. Quá trình này cần sự nỗ lực liên tục, kiên định, thống nhất trong nhận thức và hành động.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho biết: Dự thảo Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 phản ánh sự chuyển đổi về chất trong công tác ứng phó với BĐKH của Việt Nam; thể hiện lộ trình để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương từ khi xây dựng đề cương chiến lược, khảo sát 63 địa phương và thực hiện phỏng vấn sâu 20 tỉnh, thành phố.

Việc hoàn thành Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 chỉ 5 tháng sau COP26 đã cho thấy rõ Chính phủ Việt Nam tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng khí hậu. Dự thảo chiến lược mới cho thấy mục tiêu trung hòa khí hậu của Việt Nam tuy rất tham vọng, đầy thách thức nhưng khả thi.

NK
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực