Bài 1: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ để thực hiện cho tốt

(ĐCSVN) – Đến nay, sau 65 năm giải phóng Thủ đô, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã luôn gắn việc học và làm theo lời Bác với công tác chuyên môn. Từ đó đã góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt

Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, cho dù phải lo cho cả đất nước và dân tộc, Người vẫn luôn chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành cho đồng bào, chiến sỹ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu Nhân dân cả nước…”, “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta, nên Thủ đô ta phải phấn đấu để thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Trong lần làm việc với Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá,nhận xét: “Đảng bộ Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. (Ảnh: TH)

Thực hiện lời căn dặn đó, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt tâm nguyện, ý chí, niềm tin, tình cảm và trách nhiệm sâu sắc trong "mấy lời để lại" của Người, để xứng đáng là Đảng bộ gương mẫu, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước như Người luôn mong mỏi.

Trong báo cáo tại hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra mới đây, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã khẳng định: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người, không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, tạo nên những thành quả, bước tiến quan trọng trong quá trình cách mạng; xây dựng “Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Vị thế của Thủ đô từng bước được nâng cao trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng và lời di huấn của Người.

Một trong những nội dung cực kỳ quan trọng và cũng là lời căn dặn đầu tiên trong bản Di chúc, Người nói về Đảng với việc nhấn mạnh thực hành đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng. Người dặn dò: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Quán triệt tư tưởng này, Đảng bộ thành phố Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước với số lượng hơn 43 vạn đảng viên, trên 2.700 tổ chức cơ sở Đảng, trên 18.000 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết không chỉ thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn của cả 16 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, từ Đại hội lần thứ I tới Đại hội lần thứ XVI, mà còn tựa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nội dung của các kỳ Đại hội, thấm sâu vào nhận thức, hành động của từng tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện chủ đề công tác hằng năm, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những việc bức xúc, nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt cũng như lâu dài; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong một số lần đi kiểm tra đạo đức công vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Hoàng Trung Hải cho rằng, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức,
góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (Ảnh: TH)

Đa dạng những cách làm

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, trong đó xác định rõ khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Điểm nhấn đặc biệt là Hà Nội gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng với triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giản dị, tận tụy, trung thực. Liên tiếp hai năm 2018-2019, Hà Nội chọn chủ đề công tác là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", chính vì thế, các nội dung của Chỉ thị 05 được Hà Nội triển khai đồng bộ với các hoạt động chuyên môn.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song các địa phương đều quyết tâm thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ trong hoạt động của hệ thống chính trị, qua đó đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng cào bằng, tạo động lực mới cho đội ngũ trong thực thi công vụ. Trong quá trình thực hiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, với những việc khó, việc mới như đánh giá cán bộ hằng tháng, quy tắc ứng xử... thành phố xác định tinh thần là không cầu toàn, phải mạnh dạn ban hành để thực hiện. Khi thực hiện rồi nếu phát sinh bất cập thì tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện...

Cùng với đó, Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô; ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”...
 
Đến nay, việc triển khai chỉ thị, nghị quyết đã thẩm thấu đến từng cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên; từ đó tạo bầu không khí mới, trách nhiệm, tinh thần làm việc mới để quan tâm, chăm lo tốt hơn đến tổ chức cơ sở Đảng, xem xét, giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đáng chú ý, những vấn đề bức xúc, tồn đọng của Nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận… đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, có chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm khắc tiến hành các biện pháp kỷ luật thích đáng nhất mang tính răn đe và giáo dục đối với hàng nghìn đảng viên vi phạm. Cụ thể, năm 2017 cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 203 đảng viên và 8 tổ chức Đảng; năm 2018 thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên và 18 tổ chức Đảng; 6 tháng đầu năm 2019 thi hành kỷ luật 442 đảng viên và 18 tổ chức Đảng. Trong đó có không ít những người là cấp ủy viên các cấp, bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng. Một số trường hợp đảng viên bị truy tố trước pháp luật…

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã không ra sức thi đua, đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. (Ảnh: TH)

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tại nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, chuẩn mực trong lòng dân. Bằng những nỗ lực ấy, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội phấn khởi và tự hào được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, nhận xét: “Đảng bộ Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, để có được những kết quả vô cùng quý giá ấy, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức và công tác kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội thêm bền vững. Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao ý thức, trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân và ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô…./.

(Còn nữa)

Thu Hà