leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại đầu cầu Thái Bình 

Hôm nay (12/6), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn quốc: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) kết nối với điểm cầu 63 tỉnh ủy, thành ủy, 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Thái Bình có 312 điểm cầu kết nối với điểm cầu Trung ương với 26.295 đại biểu dự 

Tại Thái Bình, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW diễn ra sáng nay có 2 điểm cầu cấp tỉnh kết nối với điểm cầu Trung ương với 263 đại biểu dự.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” diễn ra vào chiều nay, tại Thái Bình có 312 điểm cầu kết nối với điểm cầu Trung ương với 26.295 đại biểu dự; trong đó có 2 điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 300 điểm cầu cấp xã và thôn. Đến chiều ngày 11/6, công tác chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ hội nghị đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

Minh Sơn