Thực hiện tốt lời dạy của Bác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Thứ hai, 20/05/2019 11:49
(ĐCSVN) - Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ta luôn quan tâm đến cán bộ trẻ, xác định "xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước".

Làm cán bộ rồi mới làm việc là trái với tư tưởng Hồ Chí Minh

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra vào đúng ngày sinh nhật Bác 19/5 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều ý kiến đã đề cập tới tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và việc rèn luyện đạo đức, lý tưởng, phong cách, lối sống cho thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định, trong hệ di sản tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đề cập một cách toàn diện tới những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, chứa đựng những tổng kết thực tiễn và định hướng tương lai.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu đề dẫn - Ảnh: Minh Châu

Di chúc là sự kết tinh tư tưởng tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; là tâm nguyện, trách nhiệm, tình cảm, ý chí, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, Người đặc biệt quan tâm đào tạo thế hệ trẻ và đã cùng Trung ương Đảng bồi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cách mạng ưu tú trưởng thành từ thanh thiếu niên.

Trong Di chúc ngay sau phần nói về Đảng, Người đã nhắc đến việc đào tạo thế hệ thanh niên. Thực hiện di huấn của Người, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc hôm nay. Đảng luôn đặt niềm tin vào thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước và thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng con người. Chăm lo cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực tạo sự phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, Đảng đã chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức xứng đáng là cánh tay đắc lực, tin cậy của Đảng.

Nhắc lại nội dung trong Di chúc, nguyên vụ Trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà phân tích, Bác căn dặn việc đầu tiên là "chỉnh đốn Đảng", sau đó Bác nói đến thanh niên.

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ta luôn quan tâm đến cán bộ trẻ, xác định "xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước".

Khẳng định nhiều cán bộ trưởng thành từ tổ chức Đoàn đã và đang giữ vai trò chủ chốt trong Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng chỉ ra thực tế một số cán bộ Đoàn "chín ép" mà giải pháp là họ phải được rèn luyện trong thực tiễn.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ như Bác Hồ dạy là phải vừa "hồng", vừa "chuyên", phải có thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng. Trong điều kiện hiện nay, Trung ương cũng chỉ rõ, một trong những yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ là khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, có trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng làm việc nhóm… Những tiêu chí này lực lượng cán bộ trẻ có điều kiện tiếp cận nhanh. Để cán bộ trẻ phát triển, phải chú trọng chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ nhanh hơn, mạnh hơn, nhiều hơn...

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn nêu ý kiến tại Hội thảo - Ảnh: Minh Châu

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, việc rèn luyện đạo đức, lý tưởng, phong cách, lối sống cho thanh niên trước hết phải từ bản thân Đảng. Đảng có vai trò cầm quyền, lãnh đạo, vì vậy trước hết phương thức lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với lứa tuổi, không thể đơn nhất một hình thức, cần phong phú hóa các phương pháp giáo dục cho thanh niên đồng thời, cần làm tốt công tác nêu gương.

“Giáo dục thanh niên phải bắt đầu từ bản thân Đảng, thông qua phương thức lãnh đạo của Đảng. Để có một thế hệ tốt, một lớp cán bộ tốt thì người lớn hãy làm gương cho người trẻ, cấp trên hãy làm gương cho cấp dưới, người trong Đảng hãy làm gương cho người ngoài Đảng và Trung ương hãy làm gương cho địa phương, GS.TS Mạch Quang Thắng chỉ rõ.

Đồng quan điểm, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão cho rằng nguyên nhân một bộ phận thanh niên không muốn vào Đảng là bởi có nhiều đảng viên xấu, không gương mẫu.

Theo nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Phạm Phương Thảo, trong bối cảnh như hiện nay, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc tạo điều kiện cho người trẻ, người giỏi vươn lên, có cơ hội phát triển công bằng là rất quan trọng. Có như vậy mới tìm được những cán bộ trẻ, giỏi.

Tiếp cận ở góc độ Bác Hồ là con người của hành động, nói là thực hiện, thực hiện quyết liệt, đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho rằng, để học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi người trẻ, mỗi cán bộ trẻ phải đặt ra mục tiêu rõ ràng, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để đạt được mục tiêu, nhất là trong bối cảnh thực tế xã hội có nhiều cám dỗ. Đồng thời, các thế hệ đi trước, các cấp ủy, chính quyền hãy có niềm tin với thanh niên, tạo động lực, điều kiện để người trẻ xung kích, sáng tạo, làm tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực