Ngày 9/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư (mở rộng) sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Như Ý) 

Theo báo cáo,  trong quý I, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp đổi mới về phương thức thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng về cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Các tổ chức đảng trong Khối đã nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ chọn lọc những nội dung có liên quan đến chuyên đề năm gắn những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác còn được thực hiện gắn với phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, trong 05 năm, đã có hơn 1.000 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được các cấp công nhận và đưa vào ứng dụng thực tế, với tổng giá trị làm lợi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 37 tập thể, 139 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Như Ý