Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Yên Bái đã xác định nội dung đột phá, trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai 3 nội dung đột phá đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tập thể: Xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các địa phương, đơn vị đã xây dựng nội dung đột phá, trong đó tập trung vào các vấn đề: Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đặc biệt là vai trò gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". 

Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị, Tỉnh ủy Yên Bái đã có kế hoạch về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với yêu cầu các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải là sản phẩm, kết quả cụ thể thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp và trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tránh mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực. Từ sự chỉ đạo đó đã có 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký 14 mô hình với 197 tập thể và 96 cá nhân; hàng trăm tập thể, cá nhân ở cấp huyện thực hiện đăng ký.  

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng mô hình “Phòng làm việc kiểu mẫu”


Đồng chí Chế Huy Ba, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (ngoài cùng bên trái)
cùng các đồng chí Phòng làm việc kiểu mẫu xem bài thu hoạch
Nghị quyết Trung ương 7 của các cán bộ, đảng viên - ảnh: HM

Với 6 tiêu chí, được thí điểm điểm xây dựng Phòng Giáo dục Lý luận chính trị thành “Phòng làm việc kiểu mẫu”, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn cơ quan, góp phần xây dựng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành “Công sở kiểu mẫu”.

Qua một thời gian thực hiện mô hình “Phòng làm việc kiểu mẫu” cho thấy mỗi cán bộ, công chức phòng Giáo dục lý luận Chính trị đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong rèn luyện thái độ, tác phong, đạo đức, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc và nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Việc được tăng cường hệ thống máy tính, máy in cho Phòng làm việc kiểu mẫu giúp các cán bộ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Chúng tôi đến khi các cán bộ của Phòng làm việc kiểu mẫu đang đọc những bài thu hoạch sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của các cán bộ, đảng viên. Theo quan sát của chúng tôi mỗi bài thu hoạch đều được viết tay và đóng bìa trang trọng.

Đồng chí Chế Huy Ba, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Việc viết thu hoạch sau mỗi đợt học Nghị quyết được tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, qua đó nâng cao chất lượng học, hiểu các Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng cao. Việc đọc và rà soát các bài thu hoạch đã kịp thời nhắc nhở, phê bình những cá nhân chưa nghiêm túc trong học tập để khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây cũng là giải pháp cụ thể và thiết thực phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, 100% cấp ủy trong tỉnh đã hoàn thành học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%.

Văn Yên: Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ theo phong cách Hồ Chí Minh

Việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Văn Yên
đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên - ảnh: HM

Theo Bí thư Huyện ủy Văn Yên Trần Huy Tuấn cho biết: Theo quy định chung từ tỉnh, Văn Yên bắt đầu một ngày làm việc lúc 7h30 phút hằng ngày. Đến nay, việc tổ chức chào cờ - hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ ở 6 chi, đảng bộ mà Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chọn làm điểm để nhân rộng đã thực sự trở thành nghi thức thường xuyên. Việc làm này góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.  

Học tập theo phong cách làm việc của Bác Hồ, Văn Yên đã phát động phong trào thi đua chuyên đề “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Yên đổi mới tác phong, lề lối làm việc với phương châm: Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua phong trào thi đua này, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động đã thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; việc chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, đổi mới tác phong lề lối công tác; cán bộ lãnh đạo quản lý đến các cán bộ, công chức, viên chức luôn tận tậm, gần dân, lắng nghe ý kiến phản ánh từ nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Văn Yên Trần Huy Tuấn khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện Văn Yên đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn Chấn với các mô hình “Dân vận khéo

Thực hiện mô hình dân vận khéo Văn Chấn đã huy động nhân dân đóng góp ngày công
vào quá trình xây dựng nông thôn mới - ảnh minh họa: Báo Yên Bái

Với 124 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với phong trào thì đua “Văn Chấn chung sức xây dựng nông thôn mới”, Huyện ủy Văn Chấn đã cụ thể hóa lời dạy của Bác về công tác dân vận. Việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng… Nổi bật là các mô hình: "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang của đồng bào Mông”, mô hình "Thu gom, xử lý rác thải ở các xã: Thanh Lương, Phù Nham, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Đồng Khê, An Lương”; mô hình "Làm đường giao thông nông thôn tại thị trấn Nông trường Trần Phú, xã Sơn A”; mô hình "Bóng điện an ninh” tại thị trấn Nông trường Liên Sơn”...

Suối Giàng là địa phương với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, để thay đổi thói quen, phong tục tập quán của đồng bào là điều khó thực hiện. Song, bằng sự khéo léo trong cách thực hiện thông qua việc thực hiện mô hình dân vận “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang của đồng bào Mông”.

Để người dân đồng tình ủng hộ, Suối Giàng đã phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ đi đầu tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, 100% đồng bào Mông trên địa bàn Suối Giàng đã đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc cưới đã có nhiều đổi mới, các thủ tục lạc hậu được xóa bỏ; trai gái đến tuổi kết hôn được tự do tìm hiểu, đăng ký hôn nhân theo quy định của pháp luật. Việc tang giảm một số thủ tục rườm rà, an táng người chết tại nghĩa trang theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Từ các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần giải quyết những việc khó tại cơ sở. Qua các mô hình đã khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trên đây là một số mô hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Chế Huy Ba, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Với quyết tâm đoàn kết, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho tỉnh tăng cường chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lâu dài góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới./.

Hoàng Mẫn