Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Cụ thể, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua việc Chủ tịch nước tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng; phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội từ đó 6.608 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được thảo luận tại mỗi kỳ họp Quốc hội…

Năm 2018, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt trọng tâm phối hợp công tác trong các nhiệm vụ: Củng cố việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; mở rộng và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân... Trên cơ sở trọng tâm phối hợp năm 2018, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giao Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cụ thể hóa kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện trong năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định kết quả phối hợp này chính là cơ sở để củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được niềm tin, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước luôn có sự gắn bó đặc biệt. Hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc tiếp xúc cử tri, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo sức lan tỏa và khích lệ tinh thần trong nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực tiếp tục công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn nữa, trong năm 2018, hai bên đi vào thực chất, không hình thức, đặc biệt cần đi sâu vào những vấn đề nhạy cảm, bức xúc như việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước mỗi kỳ họp.

Ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thực hiện công tác phối hợp thông qua việc thực hiện hiệu quả những phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng pháp luật cũng như chăm sóc cho người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là việc Mặt trận hằng tháng gửi báo cáo rất cụ thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đây chính là những hoạt động tiêu biểu cho công tác phối hợp của hai bên trong năm qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát động và tổ chức được nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”...; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực góp sức cùng hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự trân trọng với những ý kiến, kiến nghị của các cụ các vị trong Đoàn Chủ tịch và cho rằng, những ý kiến này sẽ được hai bên bàn thảo cụ thể và thống nhất thực hiện để làm sao cho công tác phối hợp ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Bày tỏ thống nhất với trọng tâm phối hợp công tác năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng với đó là yêu cầu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng, Văn phòng Chủ tịch nước cần chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Năm 2018 là năm MTTQ các cấp tổ chức Đại hội nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội. Tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Hương Diệp