Cán bộ, đảng viên (khu vực phía Bắc) của Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) - Ảnh: Tường Vy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị nhằm giúp các đảng viên nắm chắc kế hoạch của Đảng ủy Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo tại cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới./.

Tường Vy