Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp tới Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp tới Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới”

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 25 năm hình thành và phát triển, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng Lao động và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư An-béc-tô A-na-gia, Hội thảo "Các chính đảng và một xã hội mới" thực sự trở thành một diễn đàn có ý nghĩa và vị trí quan trọng, ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.
Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2021
Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2021
(ĐCSVN) - Sau hơn 6 tháng triển khai từ cơ sở, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, trong 2 ngày19-20/10, Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang...
Tạo động lực để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tạo động lực để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò, trách...
Đà Nẵng phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng
Đà Nẵng phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng
(ĐCSVN) – Bắt đầu từ 0h ngày 01/11/2021, tuần đầu tiên của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ...