leftcenterrightdel
Trước khi diễn ra phiên làm việc trù bị của ĐH, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng Tượng đài Bác Hồ. 

Trước khi diễn ra phiên làm việc trù bị của ĐH, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng Tượng đài Bác Hồ.

Các đại biểu hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, xây dựng TP Cần Thơ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 5/8/2020, của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trước mắt là tổ chức thành công ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác Hồ, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Tại phiên trù bị hôm nay 23/9,  ĐH đã bầu Đoàn Chủ tịch ĐH, Đoàn Thư ký ĐH, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và đã thống nhất dự kiến Chương trình làm việc của ĐH. Đồng thời, nghe báo cáo Quy chế làm việc của ĐH, báo cáo nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng. ĐH đã sắp xếp tổ, phân công tổ trưởng, tổ phó và thư ký các tổ thảo luận; phổ biến nội dung sinh hoạt của đại biểu dự ĐH.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ  

5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng mục tiêu đề ra; môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Việc thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố đô thị loại I ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, thể hiện được vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ.

Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên…/.

Tin, ảnh: Anh Dũng